Przeniesienie rekrutacji do świata online

Temat Numeru Otwarty dostęp

W dobie coraz popularniejszej pracy zdalnej największym wyzwaniem staje się przystosowanie wszystkich procesów w firmie do nowego modelu działania. Ponieważ zmienia się to, jak pracujemy, firmy muszą zacząć zmieniać również sposób, w jaki rekrutują – dlatego rozwój rekrutacji online staje się koniecznością.

Większość firm od dawna stosuje rekrutacje online w pierwszych etapach procesu, korzystając z ogłoszeń w internecie czy direct searchu w mediach społecznościowych. Jednak trendy na rynku pracy wymagają od nas, żeby iść krok dalej i przystosować do rozwiązań online cały proces end-to-end.

Korzyści rekrutacji zdalnej

Brak bariery lokalizacyjnej 
Rekrutacja w pełni zdalna rozwiązuje kilka problemów, które mogą pojawić się w jej tradycyjnej formie. Jeśli ostatnim etapem procesu jest rozmowa kwalifikacyjna w biurze, miejsce zamieszkania kandydata z dala od siedziby firmy może być dużą przeszkodą, która przedłuża proces rekrutacji i naraża firmę na dodatkowe koszty, np. opłacenie transportu lub ewentualnego noclegu. W przypadku przeprowadzania wszystkich rozmów kwalifikacyjnych za pośrednictwem telefonu lub internetu od kandydata będziemy wymagać tylko wygospodarowania wystarczającej ilości czasu w planie dnia oraz zapewnienia sobie dostępu do sprzętu, który umożliwi dobrej jakości połączenie. Jest to na pewno rozwiązanie bardziej komfortowe, które jednocześnie wymaga o wiele mniej przygotowań po stronie zarówno kandydata, jak i rekrutera.
Dzięki temu zyskujemy dostęp do kandydatów, których wymóg przemieszczenia się do siedziby firmy na rozmowę wykluczyły z procesu, tym samym zamykając drogę do zdobycia pracy. Sprzyja to budowaniu odpowiedzialnej polityki różnorodności w firmie. Otwiera ją m.in. na osoby z niepełnosprawnością czy takie, które z powodów rodzinnych lub finansowych nie mogą pozwolić sobie na poświęcenie całego dnia na dojazd na rozmowę kwalifikacyjną. 

Automatyzacja w służbie candidate experience
Dobrze zaprojektowany proces zdalnej rekrutacji może okazać się też dużą pomocą w kontekście usprawnienia candidate experience. Jeśli dodatkowo wesprzemy się automatyzacją całego procesu, możemy zaplanować nasz kontakt z kandydatem tak, żeby na żadnym etapie starania się o pracę nie czuł się opuszczony i utrzymywał stały kontakt z rekruterem. Przewagą automatyzacji wysyłania wiadomości nad ręcznym zarządzaniem e-mailami są na pewno wyeliminowanie czynnika błędu ludzkiego i lepsza standaryzacja. Możemy mieć pewność, że każdy kandydat otrzymuje od nas takie same informacje na każdym etapie rekrutacji. Możemy też zadbać o to, żeby system wymusił na nas przekazanie kandydatowi informacji zwrotnej w określonych ramach czasowych, a tego – według raportu eRecruiter – oczekuje aż 57% kandydatów1. 
Istotną zaletą automatyzacji jest również znaczne zmniejszenie obciążenia administracyjnego działu HR. Dzięki integracji z firmowymi narzędziami informatycznymi, w których dane są zbierane i katalogowane, możemy zautomatyzować znacznie więcej procesów niż samą rekrutację. Dzięki informacjom, które zbierzemy w trakcie rekrutacji, późniejsze formalności związane np. z podpisywaniem umowy albo onboardingiem będą ułatwione. A czas, który odzyskamy dzięki uwolnieniu się od niektórych procedur administracyjnych, możemy wykorzystać na zadbanie o bardziej miękkie elementy rekrutacji, które mają wpływ na candidate experience. 

Sprawdzenie jakości współpracy zdalnej
Jeśli rekrutujemy na stanowiska zdalne, najbardziej naturalna będzie rekrutacja w pełni online, nie tylko z powodów organizacyjnych. Taki sposób rekrutacji już przed rozpoczęciem współpracy da nam...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI