Pracownicze plany kapitałowe

Pierwsze wnioski, podsumowania i rekomendacje dla pracodawców

Prawo pracy w praktyce

Stało się. Jesienią 2019 r. ruszył system pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Początkowo do utworzenia PPK zobowiązani byli najwięksi pracodawcy – ci, którzy na koniec 2018 r. zatrudniali ponad 250 osób. Teraz, w pierwszej połowie 2020 r., systemem PPK zostaną objęci pracownicy podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób, a w drugiej połowie 2020 r. dołączą ci zatrudnieni u pracodawców zatrudniających od 20 osób. Pozostali – pracownicy najmniejszych pracodawców oraz pracownicy jednostek sektora finansów publicznych – dołączą do systemu PPK w 2021 r.

Wprowadzenie systemu pracowniczych planów kapitałowych od 2. połowy 2019 r. należy w pierwszej kolejności określić jako częściowy sukces. I to sukces tylko części interesariuszy PPK. Na pewno można gratulować usługodawcom PPK, a w szczególności niektórym towarzystwom funduszy inwestycyjnych, skutecznej akwizycji, a samym pracodawcom warto podziękować za duży nakład prac administracyjnych związanych z tworzeniem PPK, do czego przecież zostali ustawowo zobligowani. 
O sukcesie mogą mówić też dostawcy programów kadrowo-płacowych, bo z pewnością ustawodawca, komplikując system PPK, zmusił pracodawców do skorzystania z tych, nierzadko dosyć drogich, rozwiązań. Częściowy sukces jest także po stronie samych uczestników PPK, gdyż – jak to wynika z różnych danych – ok. 39–42% uprawnionych zdecydowało się uczestniczyć w PPK. Chociaż oczywiście taki poziom partycypacji w PPK nie jest zjawiskiem zadowalającym.  

Problemy, z jakimI borykają się pracodawcy 

Praktycznych problemów, z jakimi najczęściej borykają się pracodawcy, wdrażając PPK, jest kilka. Pojawiają się one na różnych etapach tworzenia i funkcjonowania PPK.

 1. Reprezentacja osób zatrudnionych oraz jej rola w PPK
  W tym przypadku mamy dwie możliwości:
  • Reprezentacją osób zatrudnionych dla celów PPK są z mocy prawa związki zawodowe albo niezwiązkowa reprezentacja osób zatrudnionych....

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI