Lepiej widoczni – widocznie lepsi. Case study KGHM Polska Miedź S.A.

Strategia i wdrażanie Otwarty dostęp

Popularność programów typu employee advocacy w ostatnim czasie przybrała na sile. Google podaje ponad 107 mln wyników wyszukiwania tego określenia w ich wyszukiwarce. Dlaczego tak się dzieje?

Do popularności projektów związanych z rzecznictwem pracowników przyczyniła się choćby pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Sytuacja „zamknięcia” wymusiła na firmach tworzenie wielu rozwiązań w trybie online. Kluczowym wyzwaniem dla pracodawców okazała się digitalizacja procesów, jednak komunikacja online z pracownikami okazała się równie ważna, jeżeli nie najważniejsza.

REKLAMA

Uruchomienie projektu Employee Advocacy w kghm 

KGHM Polska Miedź S.A. to innowacyjna firma, której najważniejszym zasobem są ludzie. Portale społecznościowe, takie jak LinkedIn, Facebook, Twitter, to nie tylko miejsca, gdzie na bieżąco publikujemy informacje na temat działań naszej firmy, lecz także okazja do „spotkania się” z naszymi pracownikami i partnerami biznesowymi. Zgodnie ze strategią Spółki – również to medium jest miejscem, gdzie prowadzimy dialog z naszymi pracownikami i budujemy wizerunek KGHM jako pracodawcy. Każde działanie w social mediach to szansa na pokazanie naszej wyjątkowej specyfiki i przede wszystkim ludzi, którzy w niej pracują.
Zgodnie ze strategią HR KGHM Polska Miedź S.A., wdrożyliśmy szereg działań wspierających naszych pracowników w tym trudnym, pandemicznym i postpandemicznym czasie (m.in. infolinie dla pracowników i ich rodzin, telefoniczna pomoc psychologiczna, warsztaty online dotyczące radzenia sobie ze stresem, szkolenia dla menedżerów). W wywiadach telefonicznych badaliśmy także potrzeby pracowników i szukaliśmy odpowiednich rozwiązań, by wesprzeć ich w tym trudnym czasie. Większość naszej załogi zgłaszała potrzebę pogłębienia kontaktu z przełożonym i współpracownikami. Liderzy akcentowali więc wagę rozwoju umiejętności komunikacyjnych w zakresie efektywnego wspierania i zarządzania pracownikami w „trybie online”. 
Agnieszka Ryżewska, kierownik Wydziału HR Business Partnerów KGHM Polska Miedź S.A. zainicjowała wdrożenie programu employee advocacy jako sposobu na wspieranie pracowników w efektywnym funkcjonowaniu w social mediach. Projekt ten uzyskał nazwę  #KGHMLovers – czyli miłośnicy KGHM. I tak w październiku 2020 roku  wystartowaliśmy z pilotażowym programem Employee Advocacy #KGHMLovers.

Wdrożenie projektu. założenia i cele

Wiedzieliśmy, że aby efektywnie wdrożyć projekt, 
potrzebujemy specjalistów z zewnątrz. Do współpracy
 zaprosiliśmy więc Grupę Yak i rozpoczęliśmy projekt od stworzenia koncepcji – czyli określiliśmy główne cele i założenia projektu, dopasowane do realiów i potrzeb naszej organizacji. Ustaliliśmy więc:

 1. RUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU: pracowników, którzy chcą zdobyć umiejętności efektywnego działania na LinkedIn bądź chcą doskonalić swoje kompetencje w tym obszarze, aby spełnić swoje cele osobiste i biznesowe (do projektu pracownicy zgłaszali się indywidualnie).
 2. GŁÓWNE CELE PROJEKTU:
 • Wzmocnienie komunikacji online między współpracownikami i w relacji pracownik – przełożony.
 • Wzmocnienie motywacji i zaangażowania naszych ludzi, którzy chcą promować się w internecie i tworzyć swoją silną markę osobistą, a dzięki temu mogą wzmocnić markę organizacji.
 • Zbudowanie społeczności wokół KGHM – efektywna współpraca w różnych obszarach, działach czy grupach zadaniowych. Zbudowanie zespołu pracowników, którzy wspierają się w „byciu online”.
 • Zaprezentowanie umiejętności i doświadczeń pracowników szerszemu forum – pokazanie, że KGHM to po prostu fajni ludzie; #LepiejWidoczniWidocznieLepsi.
 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy w internecie – budowanie  wiarygodności i autentyczności marki w oczach klientów.
 • Wzrost prestiżu firmy w branży.

Schemat działań w projekcie

W kolejnym etapie wyznaczyliśmy kroki milowe projektu. Mieliśmy świadomość tego, że kluczowy w powodzeniu projektu jest początek – czyli komunikacja na temat projektu. Zorganizowaliśmy spotkanie online Power Speech dla liderów, podczas którego przedstawiliśmy główne założenia i cele programu. Następnie rozpoczęliśmy komunikację mailową i intranetową skierowaną do wszystkich pracowników, podając kontakt do osoby prowadzącej projekt. Wyznaczona osoba mogła w ten sposób odpowiedzieć na pytania czy wątpliwości chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie.
Rozpoczęliśmy pilotażowy projekt EMPLOYEE ADVOCACY #KGHMLovers, składający się z dwóch grup: liderów i pracowników. W każdej grupie było po 12 uczestników. Projekt podzieliliśmy na dwa etapy: LinkedIn Onboarding oraz LinkedIn Performing. Uczestnicy każdej z grup spotykali się z trenerami raz w tygodniu w ramach warsztatów online. Dodatkowo każdy uczestnik miał możliwość skorzystania z konsultacji z trenerami bądź opiekunem projektu (telefonicznie, mailowo, na chacie).

Kluczowy czynnik powodzenia projektu

Szczera i otwarta komunikacja z naszymi ludźmi przełożyła się na sukces projektu. Mimo początkowego oporu, pracownicy finalnie zrozumieli cele projektu i uwierzyli, że udział w nim wiąże się z wieloma korzyściami – zarówno dla nich, jak i dla firmy.
Efekty przerosły nasze oczekiwania:

 • Wszystkie główne cele założone w projekcie zostały osiągnięte.
 • Dzięki udziałowi w programie uczestnicy nawiązują na LinkedIn kontakty z pracownikami z różnych obszarów spółki. Aktywność #KGHMLoversów została dostrzeżona przez pracowników zarówno z innych oddziałów KGHM, jak i z zagranicy, a także przez pracowników innych firm i klientów zewnętrznych.
 • Działania uczestników projektu na LinkedIn znacznie wzmacniają employer branding KGHM – pracownicy pokazują działalność firmy i współpracowników, publikując na swoich profilach posty firmowe oraz komentując i lajkując treści dotyczące akcji i informacje dotyczące spółki. Sami również przedstawiają bieżące działania KGHM. Publikacje pracowników pokazują „ludzką twarz” firmy i udowadniają, że w KGHM pracują ludzie zaangażowani i interesujący. 

Uczestnicy zdobyli umiejętności:

 • swobodnego poruszania się na LinkedIn,
 • poszerzenia zawodowych horyzontów, docierania do ciekawych i wartościowych treści ze świata biznesu,
 • tworzenia sieci zawodowych kontaktów,
 • budowania nowych i utrwalania dotychczasowych relacji zawodowych,
 • reagowania, komentowania i tworzenia własnych publikacji, 
 • odpowiadania na komentarze, udostępniania i komentowania interesujących treści.

Efekty programu w liczbach:

 • wzrost liczby kontaktów łącznie dla dwóch grup: 8 700,
 • wzrost SSI o 26%, 
 • średnia liczba postów indywidualnych tygodniowo – 2–3.

Po sukcesie pierwszej, pilotażowej edycji programu uruchomiona została druga edycja, która z drobnymi modyfikacjami trwa obecnie. Zaprosiliśmy do niej kolejnych 24 pracowników, którzy uczą się, jak efektywnie funkcjonować na portalu LinkedIn i budować swoją markę osobistą.

Podsumowanie

W ramach projektu Employee Advocacy #KGHMLovers odkrywamy i pielęgnujemy talenty w naszej firmie. Będąc na LinkedIn, pokazujemy, że KGHM to innowacyjne miejsce pracy, którego najważniejszym zasobem są ludzie, a każda publikacja to szansa na docenienie konkretnego człowieka. Tworzymy kulturę doceniania i zaangażowania również po to, aby przyciągać najlepsze talenty. 

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI