Kontrowersje wokół rozstań z pracownikami

Co nie wynika jednoznacznie z Kodeksu pracy, a może stanowić realne wyzwanie przy rozwiązywaniu umów o pracę?

Prawo pracy w praktyce

Rozstanie z pracownikiem lub z grupą pracowników jest zawsze wyzwaniem dla działu HR, który nie tylko musi zapewnić maksymalnie płynne zastąpienie kadr w zespole, ale i zaproponować rozwiązania prawne korzystne dla obu stron i zgodne z często niejednoznacznymi przepisami.

Z  artykułu  dowiesz  się:

 • W jakich okolicznościach i z jakich przyczyn dozwolone jest rozwiązanie umowy o pracę? 
 • Na czym polega szczególna ochrona trwałości stosunku pracy?
 • Kiedy zwolnienia pracowników określa się jako grupowe?

 

Ignorantia Iris nocet – prawie każdy z nas zna tę starą rzymską sentencję, która przypomina o tym, że nikt nie może tłumaczyć się, iż zachował się niezgodnie z normą prawną dlatego, że nie wiedział o jej istnieniu.

W przypadku pracodawców i pracowników można mówić także o tym, że nieznajomość wyroków sądów szkodzi. Wprawdzie Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, a nie ustawodawczej, a jego wyroki wiążą inne sądy tylko w tych sprawach, których dotyczą, to jednak w praktyce przełamanie wykładni Sądu Najwyższego przez sądy niższej instancji zdarza się niezwykle rzadko. Strony postępowań sądowych w poszukiwaniu mocnych argumentów na poparcie swoich twierdzeń bardzo często powołują się w swoich pismach procesowych właśnie na orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wielokrotnie również wyroki sądów apelacyjnych wywierają wpływ na wyroki 
wydawane przez sądy niższych instancji. 

Koszty nieznajomości aktualnego orzecznictwa sądowego, w szczególności dotyczącego rozwiązywania umów o pracę, mogą być wysokie. Niejednokrotnie zdarza się, że pracownik zostaje przywrócony do pracy albo sąd zasądza pracownikowi odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę

Umowa o pracę rozwiązuje się: 

 • na mocy zgodnego porozumienia stron stosunku pracy;
 • wskutek rozwiązania umowy za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę lub pracownika – rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę może nastąpić z przyczyn występującyc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI