Dołącz do czytelników
Brak wyników

HR Now

7 czerwca 2021

NR 22 (Maj 2021)

HR na szpilkach by Monika Smulewicz. Część 8. Elastyczny czas pracy – 12-miesięczny okres rozliczeniowy

0 379

To rozwiązanie szczególnie docenione przez organizacje, które charakteryzuje sezonowość prac. Dzięki wprowadzeniu 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego możliwe jest, za zgodą „załogi”, planowanie większej liczby godzin pracy w tych okresach, w których występuje większe zapotrzebowanie na pracę, a mniejszej – w okresach niskiego zapotrzebowania na pracę.

Dodatkowo dłuższy okres rozliczeniowy wydłuża czas, w którym pracodawca może zrekompensować pracownikowi pracę ponadwymiarową czasem wolnym od pracy, bez konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

POLECAMY

Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – kiedy to możliwe?

Jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, możliwe jest przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Warunkiem koniecznym jest jednak zachowanie norm czasu pracy, jak również dobowego i tygodniowego odpoczynku.

Systemy, w jakich możemy stosować 12-miesięczny okres rozliczeniowy

Zastosowanie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego jest możliwe we wszystkich systemach czasu pracy. Należą do nich:

 • system podstawowy, w którym dotychczas możliwe było stosowanie maksymalnie 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego;
 • system równoważny, przewidujący wykonywanie pracy w wydłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w którym dotychczas możliwe było stosowanie jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, w wyjątkowych przypadkach trzy-, a nawet czteromiesięcznego okresu rozliczeniowego;
 • system równoważny, stosowany przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także w zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach ratowniczych, przewidujący możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin, w którym dotychczas możliwe było stosowanie jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, w wyjątkowych przypadkach trzy-, a nawet czteromiesięcznego okresu rozliczeniowego;
 • system równoważny, stosowany do pracy przy dozorze urządzeń i w pogotowiu, przewidujący możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 16 godzin, w którym dotychczas możliwe było stosowanie jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego;
 • system pracy w ruchu ciągłym, w którym dotychczas możliwe było stosowanie 4-tygodniowego okresu rozliczeniowego;
 • system przerywanego czasu pracy, w którym dotychczas możliwe było stosowanie 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego;
 • system zadaniowy, w którym dotychczas możliwe było stosowanie 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego;
 • system skróconego tygodnia pracy, w którym dotychczas możliwe było stosowanie jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego;
 • system weekendowy, w którym dotychczas możliwe było stosowanie jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Koniecznie musisz porozumieć się z pracownikami

Wydłużenie okresu rozliczeniowego, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, zgodnie z art. 129 § 2 Kodeksu pracy, jest możliwe alternatywnie:

 • w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie będzie możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca będzie mógł uzgodnić treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy,
 • w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

O zawartym porozumieniu powiadom inspektora pracy

Kopię porozumienia tw sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy należy przekazać w terminie 5 d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Tylko w ten weekend kupisz prenumeratę aż 35% TANIEJ

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy