HR na szpilkach by Monika Smulewicz. Część 8. Elastyczny czas pracy – 12-miesięczny okres rozliczeniowy

HR Now

To rozwiązanie szczególnie docenione przez organizacje, które charakteryzuje sezonowość prac. Dzięki wprowadzeniu 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego możliwe jest, za zgodą „załogi”, planowanie większej liczby godzin pracy w tych okresach, w których występuje większe zapotrzebowanie na pracę, a mniejszej – w okresach niskiego zapotrzebowania na pracę.

Dodatkowo dłuższy okres rozliczeniowy wydłuża czas, w którym pracodawca może zrekompensować pracownikowi pracę ponadwymiarową czasem wolnym od pracy, bez konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – kiedy to możliwe?

Jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, możliwe jest przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Warunkiem koniecznym jest jedn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI