Dołącz do czytelników
Brak wyników

HR Now

6 kwietnia 2021

NR 21 (Marzec 2021)

HR na szpilkach by Monika Smulewicz. Część 7. Zadaniowy system czasu pracy sposobem na utrudnioną organizację pracy zdalnej

0 474

Praca zdalna zagościła na dobre w naszych firmach. Generuje ona jednak pewne wyzwania związane z organizacją czasu pracy, szczególnie w obliczu jej łączenia ze zdalnym nauczaniem, brakiem idealnych warunków do pracy w domu, a także ograniczoną możliwością weryfikacji czasu spędzonego na pracy w domu.

Dobrym rozwiązaniem, by pogodzić interesy obu stron i nie zaklinać nie idealnej rzeczywistości, w jakiej się znaleźliśmy, może być wprowadzenie zadaniowego czasu pracy. W praktyce praca zdalna jest przecież bardzo zbliżona do zadaniowego systemu czasu pracy.

POLECAMY

Na czym polega zadaniowy system czasu pracy? Jak go wprowadzić? I kogo może dotyczyć?
Zadaniowy system czasu pracy polega na tym, iż pracownikowi nie ustala się rozkładu czasu pracy, a wskazuje jedynie, jakie zadania powinien wykonać w ustalonym wymiarze czasu pracy. Pracownik będzie miał więc pełną swobodę w ustaleniu, w jakich godzinach będzie pracował. Pracodawcę zaś powinno interesować tylko to, by zadania zostały starannie i sumiennie wykonane.

Kiedy można zastosować zadaniowy czas pracy?
Zadaniowego czasu pracy nie można wprowadzić dla każdego pracownika i dla każdego rodzaju pracy. Zgodnie z art. 140 Kodeksu pracy w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy, może być stosowany system zadaniowego czasu pracy.
Pracodawca w porozumieniu z pracownikiem, ustala wówczas czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 tzn. tak, aby mógł je wykonać w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie w 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Zlecanie pracownikowi zadań, których wykonanie w ,,normalnym” czasie pracy jest niemożliwe, jest równoznaczne z poleceniem świadczenia pracy w czasie przekraczającym normy czasu pracy. Jeśli z góry wiadomo, że zadań, które ma wykonywać pracownik, nie można wykonać w ramach podstawowych norm czasu pracy, to wprowadzenie zadaniowego czasu pracy jest niedopuszczalne.
System ten nie może być również stosowany, w przypadku, kiedy pracodawca z góry narzuca pracownikowi godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Pracownik bowiem, w zadaniowym systemie czasu pracy, sam decyduje o czasie wykonywania pracy.

Na czym polega zadaniowy system czasu pracy?
W tym systemie miarą pracy są jej efekty, czyli wykonanie zadania. W związku z tym nie mamy tu do czynienia z łamaniem doby pracowniczej czy też zachowaniem odpoczynku od pracy. Zadaniem pracodawcy jest z kolei prawidłowe wyznaczanie zadań do wykonania.

Pracownicy zatrudnieni w zadaniowym systemie czasu pracy rozliczani są z wykonywanych zdań, a nie z godzin pracy.
Czasem pracy oraz czasem odpoczynku zarządza bowiem sam pracownik. Nie oznacza to jednak, że nie ma ograniczeń czasu pracy. Miernikiem mają tu być normy czasu pracy wynikające z podstawowego systemu czasu. Pracodawca ma obowiązek tak wyznaczać zadania, aby były możliwe do wykonania w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie w ciągu 40 godzin tygodniowo przez przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym.
W zadaniowym systemie czasu pracy dopuszczalne jest, aby pracownik jednego dnia pracował dłużej niż 8 godzin, a innego odpowiednio krócej. W takiej sytuacji nie powstają godziny nadliczbowe. Nadgodziny powstaną z kolei wtedy, gdy pracodawca poleci pracownikowi dodatkowe zadania, których pracownik nie jest w stanie wykonać w ramach normy czasu pracy.

Jak poprawnie wprowadza się w firmie zadaniowy system czasu pracy?
Pracodawca, który zdecyduje się na wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy dla konkretnej grupy pracowników, powinien zapisać to wyraźnie w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub obwieszczeniu.

Systemy i rozkłady czasu pracy wprowadza się w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy. Informacji dotyczącej zadaniowego czasu pracy nie zamieszcza się w umowie o pracę.
Jeśli w organizacji funkcjonuje regulamin pracy, sporządza się do niego aneks, który powinien określać grupy pracowników (zawody, stanowiska), których obejmuje się zadaniowym systemem czasu pracy. Aneks do regulaminu wchodzi w życie w ciągu dwóch tygodni od podania go, w sposób przyjęty w firmie, do wiadomości pracowników. I system można już bezpiecznie zastosować.

Ewidencja czasu pracy w systemie zadaniowym.
Ze względu na rodzaj czy też system organizacji czasu pracy nie zawsze można określić przedział czasu, w którym powinna zostać ona wykonana. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość ustalenia czasu pracy za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez pracownika lub grupę...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy