Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat Numeru

30 marca 2018

NR 3 (Marzec 2018)

Harmonia EB i CSR
Budowa marki odpowiedzialnego pracodawcy na przykładzie firmy Cognifide

0 1078

Jasna komunikacja, otwartość i transparentność, a także łączenie działań wokół wspólnych wartości –takie zasady kierować powinny podejściem firmy zarówno do budowania silnej marki pracodawcy, jak i do prowadzenia działań z zakresu odpowiedzialności społecznej.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jak wdrożono w organizacji program wellbeingowy „Feel good @Cognifide!”, łącząc działania ukierunkowane na budowanie wizerunku pracodawcy z działaniami CSR?
  • Jak angażować pracowników w działalność CSR i budować przy tym atrakcyjną markę pracodawcy?
  • Jak skutecznie umiejscowić CSR i EB w strategii marki?

 

POLECAMY

Jeśli weźmiemy pod uwagę uniwersalne założenia CSR i EB, zauważymy, że obszary te silnie się przenikają i uzupełniają, tworząc spójne podstawy działania firmy w otoczeniu społecznym. Przez kilka ostatnich lat Cognifide – średniej wielkości polsko-brytyjska firma z branży IT – buduje markę dobrego i odpowiedzialnego pracodawcy w oparciu o połączenie aktywności z obszarów EB i CSR. Jednym z dowodów na skuteczność takiego podejścia niech będzie fakt, że w ciągu ostatnich sześciu lat zatrudnienie w firmie wzrosło o 400% – przy bardzo konkurencyjnych warunkach rynkowych.

Realia biznesowe to wyzwanie

Rynek pracownika króluje niemal we wszystkich branżach, a na polu IT ten trend obserwować można już od kilku lat. Rośnie zapotrzebowanie na programistów, inżynierów, specjalistów IT. Globalne marki tworzą nowe siedziby w Polsce, powstają start-upy, a – mimo intensywnych działań uczelni państwowych i prywatnych – absolwentów kierunków informatycznych i pokrewnych wciąż jest zbyt mało. Korzyści i benefity, które oferują pracodawcy, są do siebie podobne: prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie, szkolenia, przyjazne biuro... W tej sytuacji wyróżnić może tylko umiejętne wyłonienie wartości firmy, zbudowanie unikalnej Employer Value Proposition, a w efekcie – strategii w zakresie HR i employer brandingu. Właśnie takie działanie – w zgodzie z DNA firmy – pozwoliło Cognifide zaistnieć w świadomości otoczenia. 

 

O firmie

Cognifide to polsko-brytyjska firma z branży IT.

Działa na globalnym rynku od 2005 r., swoje siedziby ma w Poznaniu, Bydgoszczy, Londynie i Nowym Jorku. Zajmuje się tworzeniem aplikacji internetowych, opartych o systemy zarządzania treścią (CMS) partnerów – Adobe i Sitecore. Zespoły Cognifide pracowały dotychczas dla takich marek, jak Ford, Unilever, Telegraph Media Group, GSK czy Shell. W 2014 r. spółka dołączyła do globalnego holdingu marketingowego WPP. 

Cognifide jest firmą średniej wielkości. W Polsce zatrudnia obecnie ok. 230 osób. Spółka została nagrodzona w konkursie Siła Przyciągania dziennika „Puls Biznesu”, uzyskując trofea: Magnes 2016 za employer branding w procesie rekrutacyjnym oraz Master Champion 2017 za całokształt działań z zakresu EB. W 2017 r. firma została także uhonorowana Białym Listkiem CSR magazynu „Polityka”.

 

WSKAZÓWKA 1

Pytaj! Twój zespół potrafi wskazać to, czego oczekuje, i to, co dla niego najlepsze. Do regularnego badania samopoczucia pracowników warto dołożyć konsultacje z zespołami – a nawet powołanie organu doradczego w postaci demokratycznie wybranej Reprezentacji Pracowników.

 

Początki CSR i EB w Cognifide

Zgodnie z normą ISO:26000, jednym z ważnych obszarów społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa są praktyki z zakresu pracy – dbanie o relacje z pracownikami i budowanie dobrego środowiska do działań i rozwoju. Wraz z innym kryterium – ładem organizacyjnym – jest to przestrzeń, która stanowi fundament działań, skupionych zarówno na odpowiedzialności społecznej, jak i promocji marki pracodawcy. Potwierdzeniem tego podejścia jest umieszczenie postulatu o wzroście gospodarczym i godnej pracy w agendzie Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ. 

Od wielu lat w Cognifide budowane jest dobre miejsce pracy. Pracownicy mogą wpływać na decyzje oraz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Do najdłużej funkcjonujących praktyk należą chociażby: prowadzenie i uzupełnianie biblioteczki technicznej zgodnie z oczekiwaniami pracowników czy budżet socjalny, który pozwala na wspólne zakupy do biura (w jego ramach m.in. wyposażono miejsce do relaksu w stół do piłkarzyków i ping-ponga, zakupiono rośliny na biurka czy stację naprawy rowerów). Z tej swoistej demokracji wywodzą się także pierwsze działania prospołeczne – zgodnie z decyzją pracowników, w 2012 r. po raz pierwszy zdecydowano się na świąteczną pomoc dla podopiecznych Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu w miejsce zakupu tradycyjnych upominków bożonarodzeniowych. Tak wyglądał początek drogi Cognifide do budowy spójnych strategii EB i CSR. 

Od „Job & Fun” do „Feel Good @Cognifide!”

Employer branding wciąż jest dla polskich firm obszarem do rozwoju. Zgodnie z danymi z raportów HRM Institute, najczęściej działania te przypisane są do działów HR (rzadziej do marketingu) i w wielu przypadkach operują w ramach niewielkich 
budżetów. Według badania z 2012 r., tylko 11% firm zadeklarowało posiadanie jasnej strategii EB. W badaniu HRM z 2017 r. jest to wciąż tylko 14% przedsiębiorstw, mimo że większość respondentów widzi korzyści, jakie przynosi budowanie marki pracodawcy. To pole do koniecznych zmian.

„Job & Fun” to nazwa pierwszej strategii employerbrandingowej Cognifide z lat 2013–2016. Główną osią działań było zachowanie równowagi między satysfakcjonującą pracą a relaksem i dobrą zabawą. Ogromną rolę już wówczas odgrywał rozwój pracowników – większość działań nastawiona była na zarządzanie wiedzą w organizacji. Z inicjatywy zespołów powstało mnóstwo narzędzi, wykorzystywanych do dziś: program szkoleń wewnętrznych, przygotowywany przez pracowników na podstawie ich doświadczenia i wiedzy; spotkania lightning talks – otwarte dla całej firmy 15-minutowe prezentacje pracowników, odbywające się co piątek; kompleksowy program onboardingowy Induction, polegający na wdrożeniu pracownika do firmy poprzez cykl prezentacji i warsztatów, prowadzonych przez doświadczonych członków zespołu. Strategia przyniosła rosnące oceny zadowolenia w corocznym, anonimowym badaniu Puls Cognifide. 

W 2015 r. aż 85% pracowników uznało, że są dumni z pracy w firmie. Jednocześnie stopniowo zmieniały się podejście i struktura zespołu. Pojawiły się nowe potrzeby: spotkania integracyjne stały się mniej popularne jako benefit, wzrosło natomiast znaczenie takich świadczeń, jak ubezpieczenie grupowe czy wsparcie dla rodzin. Pracownicy angażowali się w sport i zdrowy tryb życia, wybierali rower zamiast samochodu. W dalszym ciągu podkreślano potrzebę rozwoju osobistego i dostępu do wiedzy.

Na początku 2016 r., w ramach prac zespołów EB i CSR, przeanalizowano wszystkie dotychczasowe działania z zakresu budowy marki pracodawcy, HR, PR i CSR i wyłoniono z nich wspólny trzon. Tak narodził się program „Feel Good @Cognifide!” – strategia EB, stawiająca na well-being i wellness, skupiona na budowie marki zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. 

 

WSKAZÓWKA 2

Myśl kompleksowo! Twoje działania w poszczególnych obszarach składają się na obraz całości firmy. Dlatego warto budować je wokół wspólnych wartości.

 

Cztery filary dobrego samopoczucia

„Feel Good @Cognifide!” porządkuje wszystkie działania firmy z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, HR, PR, CSR oraz EB. Strategię podzielono na cztery filary. 

1.     Pierwszy z nich skupia się na dbaniu o zdrowie. W ramach tego filaru w Cognifide pojawiło się dużo akcji informacyjnych i profilaktycznych, promujących zdrowy styl życia i zachęcających do badań – zarówno pracowników, jak i ich rodziny. W biurze regularnie pojawia się fizjoterapeuta, który prowadzi konsultacje oraz przygotowuje wykłady dotyczące ergonomii pracy i bezpiecznego uprawiania sportu. Wspierane są inicjatywy pracowników: drużyna koszykówki, piłki nożnej czy kolarska – jednocześnie promujące firmę w lokalnym środowisku. Dla rosnącej populacji rowerzystów przygotowano infrastrukturę ze strzeżonym parkingiem, prysznicami i stacją naprawy rowerów.

2.     W ramach filaru drugiego firma dba przede wszystkim o well-being i zdrowy styl pracy. Głównym celem jest redukcja stresu na każdym etapie życia zawodowego i prywatnego. Nowo zatrudnieni przechodzą kompleksowy program onboardingowy, który pomaga im ograniczyć stres wiążący się z rozpoczęciem pracy. Pracownicy mają szereg możliwości rozwoju i samorealizacji: konferencje, wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia z umiejętności twardych to podstawa, do której dodano szkolenia umiejętności miękkich oraz warsztaty z well-beingu. 

„Drugi filar definiuje też sposób komunikacji marki z kandydatami i lokalną społecznością technologiczną – mówi Magdalena Mielczarek, HR Manager w Cognifide. – Dla studentów przygotowano autorski, płatny program stażowy Career Start Up, który pozwala na rozwój umiejętności pod opieką mentora, w przyjaznej atmosferze. Jakość spotkań rekrutacyjnych jest regularnie podnoszona dzięki wnioskom z badania Candidate Experience”. 

Wreszcie – Cognifide dba o rozwój technicznego środowiska w Poznaniu, regularnie wspierając spotkania i meet-upy techniczne zarówno organizacyjnie, jak i dzieląc się swoją wiedzą. 

3.     Trzeci filar – przyjazne otoczenie – stanowią wszystkie działania skupiające się na relacjach firmy z interesariuszami zewnętrznymi. Szereg akcji skierowany jest do rodzin pracowników: spotkania integracyjne dla dzieci, dofinansowanie przedszkoli, wypoczynku czy dodatkowe dni wolne na opiekę nad dziećmi to niektóre z pomysłów. Z tym filarem bardzo mocno związane są także działania CSR spółki i wsparcie dla lokalnej społeczności. Wolontariusze firmy edukują dzieci, młodzież i studentów w obszarze programowania. Firma podejmuje działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Stawia także na wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi organizacjami. Barterowa współpraca z Wojewódzką Komendą Policji w Poznaniu zaowocowała organizacją kursu samoobrony dla kobiet i warsztatami dotyczącymi bezpieczeństwa – w zamian za pomoc specjalistów z Cognifide przy testowaniu aplikacji mobilnej. 

4.     Czwarty filar działań obejmuje integrację i relaks. Najważniejszą imprezą integracyjną w firmie jest One Cognifide Day – dzień, w którym w biurze w Poznaniu spotykają się wszyscy pracownicy z całego świata. W trakcie spotkania pracownicy dzielą się swoimi pasjami i zainteresowaniami na przygotowanych stoiskach. Spektrum jest szerokie – od Internet of Things, poprzez grę na instrumentach i taniec, aż po pszczelarstwo czy wytwarzanie świec. Wraz z rozwojem firmy i rosnącą liczbą pracowników, w Cognifide postawiono na integrację poszczególnych departamentów i zespołów projektowych. Wspólnie świętują oni sukcesy w wybrany przez siebie sposób – czy jest to paintball, czy wyjście do teatru. 

Pracownicy-wolontariusze, czyli o CSR

Podobnie jak strategia EB, tak i strategia CSR w Cognifide budowana jest od 2013 r. Jej założenia wpisane są w funkcjonowanie wszystkich biur Cognifide. Działania, jakie podejmuje firma i jej wolontariusze, służą edukacji, trosce o środowisko naturalne, wspieraniu różnorodności społecznej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu. Ważnym elementem strategii jest skalowalność i długoterminowość projektów, pozwalająca na trwałe, pozytywne zmiany.

Pracownicy firmy mają odpowiednie narzędzia, pozwalające im na zaangażowanie się w działania prospołeczne. Każda z osób w Cognifide może wykorzystać 8 godzin pracy w ciągu roku na wolontariat. Każdy może też zaproponować realizację własnego projektu, który otrzyma wsparcie ze strony zespołu CSR. Takie podejście się sprawdza – w 2016 r. zgłoszono 11 inicjatyw CSR. W 2017 r. było ich już 18. 

 

WSKAZÓWKA 3

Zacznij od tego, co już masz! Dokładaj kolejne elementy, które będą umacniać działania zgodnie ze strategią. Pamiętaj, że ważniejsze od wysokich nakładów finansowych są pomysły i konsekwencja.

 

Wiedza i nauka to najważniejszy obszar, w którym łączą się strategie EB i CSR Cognifide. Od stawiania na rozwój pracowników, poprzez działania, skierowane do środowiska technicznego, aż po krzewienie pasji do programowania wśród najmłodszych pokoleń – edukacja stanowi filar funkcjonowania nowoczesnej firmy z branży nowych technologii. 

„W ramach projekt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy