Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat Numeru

27 marca 2019

NR 9 (Marzec 2019)

Employee experience - Moda czy must have dla współczesnych organizacji?

0 116

Employee experience (w skrócie nazywany EX) nie jest modą, nie jest pakietem atrakcyjnych benefitów czy też nowoczesnym biurem lub bogatą kulturą i marką firmy. Nie jest metodą i sposobem na przyciągnięcie najlepszych pracowników. Jeśli skupiamy się jedynie na tym, aby być na czasie z aktualnymi trendami, a do nich niewątpliwie od kilku lat należy employee experience, to tracimy z oczu faktyczny sens i wymiar budowania autentycznego doświadczenia pracownika.

Nie ma wątpliwości, że EX znalazł się jako cel na mapie wielu firm. Organizacje zdają sobie sprawę z pilności i przewagi konkurencyjnej, jaką daje inwestowanie w odpowiednie doświadczenia pracowników. Employee experience to ciągła i niekończąca się interakcja między pracownikami a organizacją, to proces, który nigdy się nie kończy. To suma doświadczeń pracownika z pracodawcą, na wszystkich etapach i punktach kontaktu. Każde doświadczenie się liczy i ma znaczenie! Uznaną i często cytowaną definicją employee experience jest teoria Jacoba Morgana, który opisuje EX jako połączenie środowiska kulturowego, fizycznego i technologicznego, jakiego doświadczamy w miejscu pracy:

 • Kultura organizacji to wartości, misja, procesy, sposoby komunikacji, styl zarządzania, ale również energia i atmosfera. 
 • Technologia to wszelkie narzędzia niezbędne pracownikowi do wykonywania swoich zadań. Jest centralnym systemem nerwowym organizacji.
 • Otoczenie to nie tylko wygląd i aranżacja przestrzeni, lecz także wszelkie udogodnienia związane z miejscem pracy. To również ludzie, z którymi pracujemy, różnorodność wieku, płci, kultury itp. To elastyczny system czasu i miejsca pracy, autonomia działań.

Ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu firmami w różnych kulturach (polska, skandynawska, włoska) wzbogaciło mnie o wiele praktycznych refleksji i doświadczeń w tworzeniu organizacji, która nie tylko angażuje, buduje pozytywne doświadczenie, ale także uskrzydla. Sprawia, że pracownik ma poczucie wpływu na to, co dzieje się w firmie i w jakim kierunku się rozwija. Na tych podstawach zbudowałam mój pomysł na Uskrzydlającą Organizację. Opiera się również na trzech głównych filarach: Lider, Otoczenie i Rozwój. 

 1. LIDER to filar, który podtrzymuje całą konstrukcję Uskrzydlającej Organizacji. Lider musi być naturalnym wzorem i przykładem autentyczności, wiarygodności i spójności między tym, co robi, a tym, co mówi. To on jest nauczycielem kultury firmy, jej wartości i zasad. To, co w języku angielskim nazywane jest role model, chyba najlepiej oddaje sens i znaczenie.
 2. Drugi filar to OTOCZENIE. W nim zawiera się bardzo wiele czynników, począwszy od kultury i marki firmy, przez komunikację, strukturę organizacyjną, system wynagradzania i benefitów czy aranżację biura, dostępne technologie i narzędzia aż do zapewnienia pracownikom równowagi między pracą a życiem prywatnym. Bardzo rozległy temat, ale niezwykle istotny.
 3. Trzeci filar to ROZWÓJ. To wartość dodana, x-faktor Uskrzydlającej Organizacji. Tu mieści się wszystko, co firma ma do zaoferowania pracownikom w kwestii rozwoju, doskonalenia, szkoleń, ścieżek kariery. 


3 filary uskrzydlającej organizacji

LIDER:

 • Wzór i przykład
 • Ewangelista kultury firmy, jej wartości, misji i wizji
 • Autentyczny, wiarygodny, transparentny i konsekwentny
 • Autorytet i ekspert, budzi podziw i szacunek
 • Efektywny, kompetentny, zorientowany na cele
 • Ma wizję, którą jasno komunikuje i wypełnia
 • Uprawnia innych do podejmowania decyzji
 • Angażuje w tworzenie misji i celów
 • Inspiruje, wspiera, uczy i wskazuje kierunek
 • Słucha i pyta, jest obecny i jasno komunikuje
 • Daje natychmiastowy feedback
 • Docenia i ocenia sprawiedliwie
 • Jest odpowiedzialny, godny zaufania i przewidywalny
 • Dba o rozwój i dobro pracowników
 • Jest coach-em i mentorem
 • Dba o dobrą atmosferę i energię
 • Zachęca do innowacji i działania
 • Zatrudnia ludzi lepszych od siebie
 • Pełen zapału, zaraża pasją i entuzjazmem
  Za takim szefem chce się iść!

OTOCZENIE: 

 • Silna i autentyczna kultura, wartości i misja firmy
 • Mocna i wiarygodna marka firmy i pracodawcy
 • Różnorodność zespołów, inkluzja i integracja
 • Kultura doceniania i nagradzania - z poziomu liderów i współpracowników
 • Kultura innowacji, organizacja ucząca się, eksperymentująca, nie unikająca błędów
 • Zachęca do próbowania nowych rozwiązań, nagradza nie tylko wyniki, ale przede wszystkim starania, tworzy przestrzeń na inteligentną pomyłkę
 • Autonomia, elastyczność, decyzyjność, poczucie sensu i wpływu
 • Współpraca, otwartość i sprawna komunikacja
 • Odpowiednie narzędzia pracy wspierające komunikację i innowacyjność
 • Czas na myślenie, kreatywność i odpoczynek
 • Jasna struktura organizacyjna, transparentne i dobrze komunikowane cele, procesy i procedury
 • Technologie dostępne dla każdego, od prostych aplikacji do systemów zarządzania doświadczeniem klienta i pracownika, komunikacją wewnątrz firmy
 • Sprawiedliwy i transparentny system wynagradzania i benefitów
 • Siedziba firmy jako refleks kultury i wartości, przestrzeń do innowacji, atrakcyjna, wspierająca rozwój i komunikację, przyciągająca talenty
 • Elastyczność w podejściu do czasu i miejsca pracy (work -life integration)
 • Badanie satysfakcji i zaangażowania pracownika – ankiety roczne, ale także szybkie i krótkie badania pulsu organizacji
 • Troska o zdrowie, fizyczną i psychiczną kondycję pracowników

ROZWÓJ: 

 • Firma zapewnia narzędzia i możliwości a pracownik wolę rozwoju,
 • System zarządzania wiedzą w organizacji
 • Feedback i docenianie
 • Nowe wyzwania i inspiracje
 • Jasna ścieżka rozwoju
 • Szkolenia wewnętrzne i refundowana przez firmę edukacja zewnętrzna, e-learning
 • Wewnętrzne platformy komunikacyjne do dzielenia się wiedzą, pomysłami i informacjami
 • Spotkania między działami
 • Analiza kapitału ludzkiego (people analytics) – wszystko, co związane z ludźmi w organizacji powinno być mierzone
 • Rozwój umiejętności miękkich
 • Job Shadowing – uczenie się poprzez obserwację pracy innych wewnątrz organizacji
 • Job Rotation – czasowa zmiana stanowiska i zakresu obowiązków
 • Klub książki lub forum pracowników-wymiana pomysłów i zainteresowań
 • Prezentacje zapraszanych ekspertów z różnych dziedzin
 • Mastermindy wewnętrzne – wspólne rozwiązywanie problemów i szukanie rozwiązań
 • Programy mentorskie, przekazujemy wiedzę, ale też integrujemy pokolenia w firmie
 • Programy rozwoju talentów
   

W tym filarze możemy wykazać się propozycjami, które będą uskrzydlać rozwój, zaangażowanie, wspierać współpracę i komunikację.

Ten model to moja autorska interpretacja oparta na wielu latach doświadczeń. A co najważniejsze, wykorzystywana i sprawdzona w praktyce.
Wiele czynników ma wpływ na tworzenie pozytywnego doświadczenia pracownika. Marka pracodawcy, czyli employer brand, jest swoistą klamrą spinającą wszystkie elementy w jeden obraz. Employee experience musi być spójne z marką, kulturą i wartościami firmy. Z kolei employer brand powinien być realistycznym portretem tego, czego pracownik doświadcza w firmie na co dzień. 
To wzajemna, obustronna relacja: nie ma autentycznej marki pracodawcy, jeśli nie ma ona odbicia w doświadczeniu pracownika, i odwrotnie – nie zbudujemy wiarygodnego employee experience, jeśli nie będzie ono wpisane w to, co jest sercem firmy. Budując prawdziwe doświadczenie pracownika, pamiętajmy, aby drogowskazem na każdym etapie były jej kultura, marka i wartości. 
Dostosowanie doświadczenia pracowników do celu, marki i kultury jest bardzo istotne. Jeśli Twoja firma promuje kulturę zorientowaną na klienta, to zastanów się, w jaki sposób ta kultura jest doświadczana przez pracowników na różnych etapach kontaktu pracownika z organizacją (rekrutacja, onboarding, odejście itp.). Doświadczenie pracownika powinno zaczynać się od jasnego zrozumienia marki, celu i kultury. To także podstawa i punkt wyjścia do budowania silnego zaangażowania.

Przeprowadzone i opublikowane nie tak dawno przez firmę Jobhouse badanie „Szczęście w pracy Polaków” pokazało, że wśród najważniejszych czynników dających poczucie szczęścia i zadowolenia wśród pracowników polskich firm były w kolejności od najwyżej ocenionego:

 • wynagrodzenie,
 • przyjazna atmosfera pracy,
 • możliwości rozwoju,
 • relacje z przełożonym,
 • możliwość zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym,
 • współpracownicy, na których można liczyć. 


Employee experience to więcej niż zaangażowanie

Employee experience stał się dla wielu organizacji odpowiedzią na poszukiwania sposobu zarządzania zaangażowaniem pracowników. Bardzo często doświadczenie pracownika utożsamia się z zaangażowaniem. A z kolei zaangażowanie łączone jest z satysfakcją pracownika. Wszystkie te pojęcia są oczywiście powiązane ze sobą, uzupełniają się, ale nie zastępują.
Szczęście pracownika i jego zadowolenie to fundament, na którym możemy budować prawdziwe zaangażowanie. Ale wysoki poziom zadowolenia i szczęścia pracowników nie jest jednoznac...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy