Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat Numeru

23 maja 2019

NR 10 (Maj 2019)

Action Learning. Skuteczna metoda uczenia się i rozwiązywania problemów

0 78

Jako HR Business Partnerzy szukamy innowacyjnych rozwiązań wspierających biznes w świecie wysokich oczekiwań, małej ilości czasu i chęci szybkich efektów. Czy Action Learning jest odpowiedzią na to wszystko?

Action Learning to metoda rozwiązywania problemów. Ale jest to niezwykła metoda. Narzędzie, które łączy w sobie wiele oraz daje jeszcze więcej w zaledwie 1,5 godziny. Aby wykorzystać maksymalnie jego potencjał, problem wniesiony na sesję przez osobę prezentującą musi być pilny, złożony, trudny do rozwiązania oraz w strefie wpływu prezentera lub grupy – to ważne, żeby po zakończeniu sesji była możliwość wprowadzenia realnych zmianwypracowanych podczas sesji. Jeśli nie będzie takiej przestrzeni, grupa zniechęci się i może w przyszłości nie być zainteresowana udziałem w Action Learning, bo nie będzie widziała zastosowania ciężkiej pracy, którą wykonała, aby wesprzeć prezentera w dojściu do rozwiązania kwestii dla niego ważnej, wspólnie rozłożonej na części pierwsze. 
 

Problem może być: 

 • indywidualny,
 • zespołowy,
 • sponsorowany.


W pierwszej i drugiej sytuacji prezenter wnosi kwestię, która bezpośrednio dotyczy jego albo jego zespołu (np. jeśli pełni funkcję menedżerską).

W przypadku problemu sponsorowanego prezenterem jest sponsor, np. problemu organizacyjnego. Jeśli tak jest, członkowie grupy muszą wiedzieć od samego początku, jaki ma być efekt ich pracy, po to, aby zachowane było poczucie wpływu na problem, nad którym pracują.  

Grupa jest niezwykle istotna – powinno w niej być od 4 do 8 osób, w optymalnym wariancie 5–6. Zbyt mała liczba uczestników może nie pobudzić wystarczająco ich kreatywności, a zbyt duża – wprowadzić chaos i nie dać możliwości wszystkim równego zaangażowania się w zadawanie pytań. 
 

Ważne

Element Action mówi o tym, że chcemy działać i w wyniku sesji zrobić coś z sytuacją, w której się znaleźliśmy jako prezenter problemu lub grupa, jeśli problem dotyczy nas wszystkich. Chcemy działać teraz i w przyszłości, chcemy zmieniać rzeczywistość, a nie biernie się jej poddawać. 


Bo to pytania właśnie stanowią klucz do znalezienia rozwiązania kwestii omawianej podczas sesji. Pytania zadawane przez grupę są mocnym narzędziem do pokazywania sobie nawzajem, że nie ma sytuacji bez wyjścia – czasem po prostu patrzymy na nią z niewłaściwej strony. Grupa musi mieć gotowość i otwartość do pracy nad rozwiązaniem problemu – tylko spełniając te warunki, uzyskamy zaangażowanych ludzi, którzy zrobią wszystko, żeby rozwiązać problem. To powinni być też ludzie chętni do rozwoju i uczenia się, ale także szanujący innych oraz ich punkt widzenia.

Z kolei Learning dotyczy dwóch kwestii:

 1. Pierwszą z nich jest rozwój kompetencji liderskich – mi jest bliższa nazwa kompetencji społecznych. Każdy z uczestników na początku sesji wybiera jedną kompetencję z listy, którą decyduje się trenować podczas spotkania. Lista może być dowolnie tworzona przez Action Learning Coacha i modyfikowana – na mojej znajduje się np. aktywne i otwarte słuchanie, motywowanie, wykorzystywanie różnorodności czy wizjonerstwo. Pod koniec sesji każdy uczestnik otrzymuje informację zwrotną na temat tego, jak inni widzieli, że trenował daną kompetencję – jest też zatem szansa na trening udzielania feedbacku.
 2. Drugą z ważnych kwestii dotyczących elementu Learning jest to, że wypracowane przez nas rozwiązania są dla nas lekcją na przyszłość, jak radzić sobie w podobnych sytuacjach w naszym życiu, jeśli będą miały miejsce. To swoiste lessons learned dla grupy, która może czerpać z doświadczeń innych i wzrastać w tych doświadczeniach podczas każdego spotkania. To ogromna szansa dla osób, które chcą się rozwijać, ale czasem nie mają odwagi, żeby podejść i po prostu zapytać. 

Z jakich części składa się sesja Action Learning? 

Sesja składa się z trzech części:

 1. Wprowadzenia, które prowadzi Action Learning Coach, gdzie jest przestrzeń na zapoznanie grupy (lub przypomnienie, jeśli osoby uczestniczące znają już metodę) z dwoma zasadami obowiązującymi podczas sesji, wybranie kompetencji liderskich, trenowanych przez każdego z uczestników podczas spotkania, oraz zarysowanie problemu przez prezentera. Jest to też przestrzeń na zarysowanie przez coacha ram czasowych przeznaczonych na sesję, tak aby wiadomo było, w jakiej przestrzeni pracujemy.
 2. Części właściwej, czyli zadawania pytań, uzyskiwania odpowiedzi oraz generowania rozwiązań, które doprowadzą prezentera problemu do wyjścia z czymś wartościowym, co będzie mógł wdrożyć w życie po opuszczeniu sesji.
 3. Podsumowania, podczas którego zbierane są wnioski z sesji oraz udzielana jest informacja zwrotna każdemu uczestnikowi przez grupę i/lub Action Learning Coacha w kontekście treningu kompetencji liderskich wybranych podczas wprowadzenia.

Jakie są żelazne zasady kontraktu podczas sesji Action Learning? 

Wcześniej wspomniane dwie zasady, które są przedstawiane uczestnikom podczas wprowadzenia, to:

 • Możliwość komunikowania się wyłącznie poprzez zadawanie pytań i odpowiadając na nie – pytania dają przestrzeń na kreatywność oraz otwartą głowę na to, żeby dowiedzieć się szczegółów dotyczących problemu wnoszonego na sesję, przekonań oraz postaw prezentera. Jest to niezbędne do tego, aby przejść do fazy generowania rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby osoby wnoszącej problem. Każdy może zadać pytanie każdemu – zarówno grupa prezenterowi, w drugą stronę oraz członek grupy członkowi grupy, w dowolnej kolejności, a jedno pytanie może wygenerować wiele odpowiedzi lub nie wygenerować żadnej – wszystko zależy od grupy.
 • Definicja roli Action Learning Coacha – nie bierze on aktywnego udziału w sesji, nie zadaje pytań; kontroluje czas, wprowadza oraz zamyka sesję. Może również interweniować, jeśli widzi, że pierwsza zasada nie jest przestrzegana lub coś innego zakłóca prawidłowy przebieg sesji, a także w przypadku, kiedy widzi szansę do uczenia się grupy. Jest to rola zupełnie inna niż te, które znamy z działań rozwojowych – trenera, moderatora, facylitatora czy regularnego coacha i jeśli jesteśmy lub byliśmy trenerami, moderatorami czy facylitatorami, może to stanowić wyzwanie, bo rola ta nie jest autorytarna, nie narzuca niczego. 

Zasady znane z praktyki trenerskiej, takie jak wyciszenie i wyłączenie wibracj...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy