Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , WIEDZA I INNOWACJE

7 stycznia 2021

Wsparcie dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mieszkających w Polsce

0 613

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), agenda ONZ, oferuje wsparcie obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce, którzy w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej mogą potrzebować dodatkowej pomocy w ubieganiu się o dokumenty pobytowe.

POLECAMY


Obywatele Zjednoczonego Królestwa i członkowie ich rodzin mieszkający w Polsce przed 31 grudnia 2020 r. muszą podjąć pewne kroki i upewnić się, że posiadają dokumentację potwierdzającą ich prawa do legalnego pobytu w Polsce.

IOM udziela aktualnych i rzetelnych informacji o wymaganiach oraz procedurach, a także oferuje wsparcie tym, którzy napotykają określone trudności. Projekt jest szczególnie kierowany do osób z niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi, borykającymi się z barierą językową, trudnościami w pisaniu i czytaniu oraz w dostępie do technologii, czy mieszkających z dala od większych ośrodków miejskich.

– Bardzo cieszę się, że krajowe biuro IOM w Polsce podejmuje działania na rzecz obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin, aby pomóc im zrozumieć zmiany w ich sytuacji po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Jest to ważny program wsparcia dla obywateli Wielkiej Brytanii w uregulowaniu ich statusu, aby mogli nadal korzystać z praw do legalnego pobytu w Polsce po zakończeniu okresu przejściowego – mówi Anna Clunes, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.

W ramach swojej działalności IOM udziela informacji oraz porad prawnych, a także pomaga w przygotowaniu i złożeniu dokumentów.

– Po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE jego obywatele, którzy nadal chcą mieszkać w Polsce, powinni zapoznać się z nowymi przepisami i wymogami w zakresie przedłużenia swojego pobytu po zakończeniu okresu przejściowego, upływającego 31 grudnia 2020 roku. Wsparcie oferowane przez IOM to nie tylko zapewnienie rzetelnych informacji, ale również pomoc obywatelom Zjednoczonego Królestwa i ich rodzinom zarówno w przygotowaniu dokumentów, jak i w złożeniu wniosków w urzędzie wojewódzkim – mówi Hanna Dobrzyńska, p.o. dyrektora krajowego biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Polsce.
 


Projekt jest realizowany we współpracy z Ambasadą Brytyjską w Polsce przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wspólnoty i Rozwoju poprzez fundusz UK Nationals Support Fund (UKNSF) i będzie kontynuowany do 31 marca 2021 roku.

– Infolinia IOM dostępna jest pod numerem (+48) 224902044, w godzinach od 9.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku. Służy obywatelom Zjednoczonego Królestwa, którzy potrzebują praktycznych informacji czy porady w sprawie przepisów i formalności związanych z pobytem, dostępem do służby zdrowia oraz innych praw i obowiązków w związku z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE. Udzielamy również porad drogą elektroniczną pod adresem UKnationalsPL@iom.int. Chętnie pomożemy wszystkim, którzy szukają wsparcia w kwestiach związanych z legalnym pobytem czy rejestracją pobytu w Polsce – wyjaśnia Hanna Dobrzyńska.

Działania w Polsce są częścią większego projektu realizowanego przez IOM w Portugalii, Francji, Hiszpanii, Słowacji, Włoszech i Niemczech.

IOM – agenda ONZ ds. migracji – wspiera migrantów na całym świecie od prawie 70 lat. Biuro IOM w Polsce prowadzi działania w zakresie pomocy migrantom, wsparcia uregulowanej migracji i integracji migrantów, przeciwdziałania handlowi ludźmi, zapobiegania nieuregulowanej migracji oraz zwiększania świadomości na temat kwestii migracyjnych. IOM współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, w tym instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym oraz organizacjami migrantów.

Przypisy