Urlop wypoczynkowy

Zasady udzielania i praktyczne wskazówki

Prawo pracy w praktyce

Urlop wypoczynkowy to przywilej, do którego ma prawo każdy zatrudniony w ramach stosunku pracy, pracodawca ma z kolei obowiązek udzielać go zgodnie z przepisami prawa pracy. Żeby nie popełniać niepotrzebnych błędów, warto poznać podstawowe zasady obowiązujące przy jego udzielaniu.

Z artykułu dowiesz się:

 • Jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego oraz jakie są zasady udzielania i rozliczania urlopu?
 • Jakie okresy zaliczane są do „urlopowego stażu pracy”?
 • Jak ustala się wymiar urlopu „niepełnoetatowca”?
 • Kiedy można zapłacić pracownikowi za niewykorzystany urlop?

W Kodeksie pracy osobny dział VII został poświęcony zagadnieniom urlopów pracowniczych, tj. wypoczynkowych i bezpłatnych. Już w pierwszych artykułach tego działu ustawodawca gwarantuje pracownikowi prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego pracownik w żaden sposób nie może się zrzec (art. 152 k.p.).

Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu wypoczynkowego należy ustalić już w chwili zatrudnienia pracownika. W ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o warunkach zatrudnienia, w tym m.in. o wymiarze przysługującego pracowniko-
wi urlopu wypoczynkowego. W tym celu niezbędne będą dokumenty, których mamy prawo zażądać od kandydata do pracy, np. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, czy świadectwa ukończenia szkół.

W całym roku kalendarzowym pracownik może mieć prawo do 20 lub 26 dni urlopu. Jeżeli jest zatrudniony: 

 • krócej niż 10 lat, jego wymiar wyniesie 20 dni (od 0 do 10 lat = 20 dni),
 • co najmniej 10 lat, jego wymiar wyniesie 26 dni (od 10 lat = 26 dni).

Okresy zaliczane do „urlopowego stażu pracy”

Wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od ogólnego stażu pracy oraz wykształcenia pracownika. 

Po pierwsze, zgodnie z art. 1541 k.p., do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia. Nie mają przy tym znaczenia przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Chodzi więc o każdy stosunek pracy w ramach umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę. Co więcej, nie muszą to być zakończone okresy zatrudnienia: w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia, w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy. Okresy te nie mogą się więc dublować. W praktyce, żeby to potwierdzić,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI