Pracownicze Plany Kapitałowe - Skuteczny sposób na oszczędzanie, czy jedynie dodatkowy obowiązek dla pracodawcy?

Prawo pracy w praktyce

O PPK słyszymy już od połowy lutego 2017 r., kiedy to Rada Ministrów przyjęła nową wizję rozwoju Polski „Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – Program Budowy Kapitału”, opracowaną przez Ministerstwo Rozwoju. Twórcy ustawy szacują, że na uczestnictwo w PPK do 2025 r. zdecyduje się nawet 50% uprawnionych osób. Czas pokaże, czy uda się osiągnąć tak ambitny poziom partycypacji w PPK.

PPK to pracowniczy plan kapitałowy stanowiący dodatkowe zabezpieczenie na emeryturę. Jego ideą jest gromadzenie oszczędności i ich inwestowanie w celu pomnożenia i poprawy sytuacji osób zatrudnionych po ukończeniu przez nie 60. roku życia. PPK są współfinansowane przez podmiot zatrudniający, osobę zatrudnioną oraz państwo. PPK nie gwarantują jednak dodatniej stopy zwrotu z inwestycji. PPK są systemem powszechnym, zorganizowanym i związanym z zakładem pracy.

Obowiązek tworzenia PPK

Powszechność systemu PPK oznacza, że obowiązek utworzenia PPK będzie obejmował prawie wszystkich przedsiębiorców bez względu na podstawę prawną zatrudnienia załogi (pracownicza lub cywilnoprawna) oraz i jej liczebność. Nawet jeśli wszystkie osoby zatrudnione mające prawo uczestniczyć w PPK złożą deklarację, że nie chcą oszczędzać w PPK, to przedsiębiorca i tak będzie zobowiązany PPK utworzyć. Co do zasady, jednym z nielicznych wyjątków zwalniających z powyższego obowiązku będzie prowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), o ile zostaną spełnione określone wymogi.
Co więcej, obowiązek tworzenia PPK będzie również ciążył na podmiotach z siedzibą za granicą, jeżeli zatrudniają w Polsce pracowników lub osoby na umowach cywilnoprawnych podlegających pod polski system ubezpieczeń społecznych.

Ważne

Obowiązek utworzenia PPK jest powiązany z liczebnością osób zatrudnionych u danego przedsiębiorcy. I tak, ustawa o PPK obejmie:

  • od 1 lipca 2019 r. podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób,
  • od 1 stycznia 2020 r. podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób,
  • od 1 lipca 2020 r. podmioty zatrudniające co najm...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI