Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat Numeru

5 kwietnia 2022

NR 27 (Marzec 2022)

Paka dla Niemowlaka od Dr.Max

0 390

W sieci franczyzowej Dr.Max, w ramach projektów związanych z budowaniem wizerunku pracodawców będących uczestnikami franczyzy, mocno stawiamy na rodziców i rodzinę. Wybór takiej grupy docelowej nie był przypadkowy. Działania te wzmacniają również jeden z filarów EVP, którym jest hasło: pracodawca odpowiedzialny i przyjazny.

Grupa docelowa działań employer brandingowych w sieci franczyzowej Dr.Max

Wszystkie projekty employer brandingowe, które wdrażamy, są przeznaczone nie tylko dla pracowników centrali zlokalizowanej we Wrocławiu, lecz także wszystkich aptek należących do uczestników franczyzy. W związku z tym głównym odbiorcą naszych działań, obok pracowników biurowych, jest personel fachowy aptek.
Jak pewnie wiele osób może samodzielnie zaobserwować, jest to zawód mocno sfeminizowany – jedynie 10% osób pracujących w aptekach stanowią mężczyźni (wykres 1.). Co więcej, struktura wieku pań w aptekach należących do franczyzobiorców pokazuje nam, że ponad 60% z nich to kobiety poniżej 40. roku życia (wykres 2.). Obserwujemy również, że co roku spora grupa kobiet czasowo opuszcza swoją aptekę w związku z urlopem  macierzyńskim – według ostatnich danych w sieci franczyzowej co roku rodzi się prawie 200 maluszków. 
 

Wykres. 1. Struktura płci w branży aptecznej
Źródło: Opracowanie własne.

 

Ryc. 1. Logo przyznawane Pracodawcom Przyjaznym Rodzinie
Źródło: Opracowanie własne.


Przytoczone powyżej kwestie były związane z naszym pierwszym wnioskiem dotyczącym kierunku działania. Stwierdziliśmy, że warto stworzyć  duże działania employer brandingowe właśnie tej grupie docelowej – rodzicom, tym bardziej że z naszej obserwacji wynikało, iż benefity tego rodzaju są pożądane przez aptekarzy, co więcej – część z tych, które chcieliśmy wdrożyć, nie była oferowana przez innych pracodawców.  
 

Wykres. 2. Struktura wieku kobiet w branży aptecznej
Źródło: Opracowanie własne.


Współpraca z Mamopracuj.pl

Całość działań rozpoczęliśmy od nawiązania współpracy z Fundacją Mamopracuj.pl, która przeprowadziła audyt i ankietę wśród pracowników aptek franczyzowych. Na podstawie wniosków płynących z tej ankiety mieliśmy nie tylko gotowy plan wdrażania nowych projektów, lecz także wskazówki, czego brakuje w dotychczasowych działaniach. Analiza wyników pokazała nam, że powinniśmy mocno popracować nad komunikacją, ale planowany kierunek zmian jest dobry. Co więcej, audyt ten zaowocował przyznaniem nam odznaczenia Organizacji Przyjaznej Rodzinom, które to już trzeci rok z rzędu udaje nam się podtrzymać i dumnie prezentować w naszych materiałach employer brandingowych, w mediach społecznościowych czy też na targach pracy.
Dodatkowo prace koncepcyjne zainspirowały nas do nieznacznego poszerzenia grupy docelowej omawianych działań i projektów employer brandingowych – postanowiliśmy kierować je nie tylko do mam/rodziców, lecz także do całych rodzin. 
Decyzja taka była związana również z faktem, iż w naszym przekonaniu jednym z najważniejszych benefitów w dzisiejszych czasach, którego pracownicy szukają u swoich pracodawców, jest możliwość osiągnięcia work-life balance. Niestety, niezależnie od nas, w aptekach nie zawsze jest to możliwe. Placówki te otwarte są od rana do wieczora, często również w weekend, a nawet dni wolne od pracy i w nocy. W związku z tym personel w nich zatrudniony pracuje zmianowo, a czas, który może spędzać z rodziną i swoimi bliskimi, często jest zaburzony. Chcieliśmy przez nasze działania ułatwić im tę sytuację, uprzyjemnić momenty spędzane z najbliższymi i może zrekompensować tak trudny i pełen wyzwań zawód, który wykonują na co dzień.

Krok pierwszy – weryfikacja oferty i wzmocnienie komunikacji

Pierwsze kroki związane z opracowaniem strategii działań skierowanych do rodzin były związane z weryfikacją dotychczasowych benefitów i wzmocnieniem komunikacji. Zweryfikowaliśmy wszystkie dostępne możliwości i w razie potrzeby uzupełniliśmy je również o kwestie związane z dołączeniem najbliższych – działania te dotyczyły karty Multisport, ubezpieczenia na życie oraz pakietów opieki medycznej. Dodatkowo wzmocniliśmy komunikację związaną z gwarantowanymi przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wypłatami wczasów pod gruszą, dofinansowania kolonii dla dzieci oraz wypłat związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. 
W kolejnym kroku szukaliśmy nowych ofert benefitów, które w jakiś sposób związane są z rodziną, spędzaniem czasu wolnego itp. W efekcie pracownikom aptek franczyzowych i centrali zaproponowaliśmy m.in. zniżki do serwisu empikfoto.pl na wykonanie np. albumów rodzinnych. Nawiązaliśmy też współpracę z zewnętrznym partnerem, który wszystkim pracownikom oferował wykupienie voucherów na pobyt nad morzem lub w górach w bardzo atrakcyjnych cenach. 

Nasze flagowe projekty – Paka dla Niemowlaka i poradnik dla młodych rodziców

  1. Naszym flagowym projektem związanym z rodzicami i rodziną jest Paka dla Niemowlaka. Wysyłamy ją co pół roku do wszystkich osób zatrudnionych w aptekach franczyzowych i centrali, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zostały rodzicami (zarówno do mam, tatusiów, jak i rodziców adopcyjnych). Dzięki współpracy z naszymi partnerami handlowymi w paczce tej znajdują się bardzo atrakcyjne produkty, niezbędne w codziennej opiece i pielęgnacji maluszka. Jest w niej również małe co nieco dla rodziców i element od Dr.Max. Dodatkowo do każdej paczki dołączamy list z gratulacjami od zarządu, gdyż nie jesteśmy w stanie zrobić tego osobiście, a bardzo ważne jest dla nas, aby przekazać kilka ciepłych słów na początku tej nowej przygody. 
  2. Kolejną ważną rzeczą, którą udało nam się przygotować dla młodych rodziców i która została nam podpowiedziana przez Fundację Mamopracuj.pl, jest kilkunastostronicowy poradnik, w jednym miejscu zbierający wszelkie informacji związane z prawami i obowiązkami rodzica-pracownika. Młodzi rodzice mogą w nim przeczytać o dostępnych dla nich benefitach, o kwestiach gwarantowanych im przez prawo pracy. Wszystko ułożone jest chronologicznie, a dokument zawiera również wszelkie niezbędne druki, które na kolejnych etapach należy złożyć u pracodawcy, a więc nie trzeba przetrząsać całego intranetu w ich poszukiwaniu. Poradnik dostępny jest w intranecie, z którego korzysta cała sieć franczyzowa Dr.Max, przypominamy o nim kierownikom aptek, dysponują nim również regionalni kierownicy ds. personalnych, którzy najlepiej znają sytuację pracowników aptek należących do franczyzobiorców i doskonale wiedzą, kiedy komuś może przydać się wiedza tam zgromadzona.
     
Ryc. 2. Logo programu Paka dla Niemowlaka
Źródło: Opracowanie własne.


Świętujemy razem z rodzinami

Następnym krokiem było rozszerzenie naszych działań na kwestie związane nie tylko z rodzicielstwem, lecz także świętami typowo rodzinnymi. Każdy pracownik sieci franczyzowej w dzień swoich urodzin dostaje personalizowany e-mail z życzeniami. Świętujemy również typowo rodzinne święta, jak Boże Narodzenie, przygotowując co roku dodatkowe aktywności. W ostatnich edycjach, ze względu na pandemię, były to realizacje zdalne – ogłosiliśmy konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową wykonaną własnoręcznie – liczba zgłoszeń, a przede wszystkim ich jakość, przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Natomiast na przełomie maja i czerwca ogłaszamy miesiąc rodziny, podczas którego organizujemy konkurs dla pracowników (w minionym roku fotograficzny, w ramach którego uczestnicy przywoływali i rekonstruowali wspomnienie z przeszłości), a wszystkie apteki franczyzowe i pracownicy centrali Dr.Max otrzymali również specjalnie przygotowane poradniki aktywności dla rodzinki z sugestiami na wspólne zabawy, kolorowankami dla dzieci, linkami do inspirujących stron DIY itp. 
 

Ryc. 3. Logo programu EAP w sieci franczyzowej Dr.Max
Źródło: Opracowanie własne.


A co z mamami na nieobecnościach związanych z rodzicielstwem?

Ważnym obszarem, którym również staramy się zaopiekować, jest kontakt z mamami przebywającymi na dłuższych nieobecnościach związanych z rodzicielstwem. Regularnie otrzymują one od nas wiadomości o możliwości podjęcia pracy w formie umowy zlecenia na godziny. Jest to dla nich fantastyczne rozwiązanie, pozwala mieć kontakt z zawodem i apteką, z innymi osobami oraz podreperować budżet domowy. Dodatkowo podczas tego dyżuru mama może chwilowo odpocząć od obowiązków rodzicielskich i stęsknić się za swoim maleństwem. Dla mam powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych organizujemy również spotkania onboardingowe, a w najbliższym czasie planujemy wdrożenie wysyłki cyklicznego newslettera, dzięki któremu będą mogły być na bieżąco z wydarzeniami w organizacji oraz zmieniającymi się jak w kalejdoskopie realiami aptecznymi. 

Możesz na nas liczyć – EAP w sieci franczyzowej Dr.Max

Świeżym projektem, który również w bardzo dużym stopniu nakierowany jest na wspieranie całych rodzin pracowników sieci franczyzowej Dr.Max oraz rozwiązywanie problemów ich życia codziennego i zawodowego, jest wdrożony do całej sieci franczyzowej Program Wsparcia Pracowniczego (EAP – Employee Assistance Programme). Dostarczany jest on przez firmę zewnętrzną, a w jego ramach każdy pracownik zatrudniony przez uczestnika franczyzy oraz jego najbliższe osoby mogą skorzystać z anonimowej i praktycznie natychmiastowej pomocy w problemach natury psychologicznej, finansowej oraz prawnej. Program ma specjalną platformę oraz infolinię. Rozwiązanie to spotkało się z ciepłym przyjęciem przez pracowników. Jest to narzędzie niezwykle potrzebne w dzisiejszych czasach, szczególnie w kontekście aktualnych realiów pandemicznych. W marcu organizujemy również już drugi rok z rzędu Tydzień Bezpieczeństwa Psychospołecznego, w czasie którego dzielimy się wiedzą dotyczącą zdrowia psychicznego w formie pigułek wiedzy, organizujemy webinary z profesjonalistami w tym zakresie.

CSR przyjazny pracownikom

W naszych działaniach z zakresu odpowiedzialności społecznej (CSR), które realizujemy przy współpracy z zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem Dr.Max Zdrowie, w pierwszej kolejności staramy się zwracać uwagę na potrzeby osób zatrudnionych w aptekach franczyzowych i to dla nich tworzyć różnorodne akcje charytatywne. W zewnętrznych działaniach charytatywnych również dość często wybieramy rodzinne cele zbiórek i aktywności, takie jak wsparcie domu samotnej matki, domów dziecka, wrocławskiego oddziału neonatologii, hospicjum dla dzieci czy też Fundacji Mam Marzenie oraz Szlachetnej Paczki. W 2020 r. wspólnie z pracownikami centrali udało nam się również przygotować kolację wigilijną dla osób przebywających w schronisku dla bezdomnych św. Brata Alberta. 

Kluczem jest komunikacja

Wszystkie wprowadzone projekty są odpowiednio przygotowane i przemyślane, ale nie miałyby żadnego efektu, gdyby nie były regularnie komunikowane. Do przekazywania najważniejszych treści wykorzystujemy nasze wewnętrzne kanały informacyjne, a przede wszystkim cyklicznie przygotowywany zarówno do aptek franczyzowych, jak i dla centrali newsletter. O najważniejszych kwestiach wspominamy również podczas spotkań onboardingowych i edukujemy z ich zakresu kierowników regionalnych i kierowników regionalnych ds. personalnych, którzy na co dzień pracują w terenie i mają kontakt z pracownikami aptek, a więc najczęściej spotykają się z pytaniami z ich strony i mogą przekazywać najważniejsze informacje dotyczące tych zagadnień. 

Czas na weryfikację i rewizję projektów

Większość opisywanych projektów wdrażaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat, a więc w momencie, w którym zaskoczyła nas pandemia i wiele nowych realiów z nią związanych. W związku z tym ocenę projektów opieraliśmy głównie na feedbacku otrzymywanym od beneficjentów, a pojawia się taki dość często w ramach spontanicznych wiadomości, które otrzymujemy w dziale HR. Dodatkowo część z nich staraliśmy się oceniać na podstawie danych statystycznych dotyczących wykorzystania danego benefitu/projektu i ewentualnego wzrostu tej liczby. Nadszedł jednak czas, aby rzetelnie podejść do procesu oceny wdrożonych działań i zapytać o szerszą opinię pracowników zatrudnionych przez franczyzobiorców w kwestii ich oceny i zadowolenia z wprowadzanych rozwiązań. Dlatego w najbliższym czasie będziemy planować działanie mające na celu ocenę i weryfikację wdrożonych projektów, a w efekcie być może ich rewizję.
 

Ważne

Jako pracodawca odpowiedzialny i przyjazny chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której każdy pracownik centrali i wszystkich aptek franczyzowych będzie czuł się zauważony i odpowiednio zaopiekowany.


Nasze kolejne wyzwania

Na tym jednak nie poprzestajemy, na rok 2022 mamy zaplanowane wdrożenie kilku dodatkowych rozwiązań przeznaczonych dla rodziców i rodzin, które dodatkowo poszerzą naszą ofertę w tym zakresie. Planujemy m.in. wdrożenie wyprawki dla pierwszaka. Ale większym wyzwaniem jest dla nas zaopiekowanie się grupami, które do tej pory nie były priorytetowe w naszych działaniach; na pewno naszym celem jest grupa silversów (którzy również stanowią duży odsetek w strukturze wiekowej osób na co dzień pracujących za pierwszym stołem w aptekach franczyzowych Dr.Max) i większe zwrócenie uwagi na benefity i projekty przeznaczone właśnie dla nich, ale nie tylko. 

Przypisy