Masz firmę? Zdalnie podpiszesz umowę i zdalnie rozstrzygniesz spór sądowy z kontrahentem Ultima Ratio, Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny na platformie Umownik

WIEDZA I INNOWACJE

Ultima Ratio, Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny działający przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, zawarł całkowicie zdalnie, umowę o współpracy z portalem Umownik, umożliwiającym, na podstawie systemu formularzy online, proste i szybkie przygotowywanie umów cywilnoprawnych. Od teraz użytkownicy Umownika mogą za pomocą jednego kliknięcia dodawać do tworzonych dokumentów klauzule zapisu na sąd polubowny Ultima Ratio a ich spory z kontrahentami będą rozstrzygać zdalnie arbitrzy. Wyrok zgodnie z regulaminem w 3 tygodnie. W planach jest dalsza integracja platform w celu ułatwienia użytkownikom składania pozwów online.

Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny Ultima Ratio zawarł strategiczne  partnerstwo ze spółką LawBiz Technology – właścicielem kompleksowego narzędzia do przygotowania i obsługi umów cywilnoprawnych, platformy Umownik. Dzięki umowie o współpracy użytkownicy Umownika mogą w łatwy sposób, za pomocą jednego kliknięcia, dodać do tworzonych przez siebie umów klauzulę arbitrażową. Oznacza to, że wszelkie spory, powstałe w wyniku nie respektowania przez strony postanowień umowy zawartej za po...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI