Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Strategia

5 marca 2021

Jak łączyć strategię L&D z zarządzaniem talentami?

0 896

Osiąganie celów biznesowych organizacji oraz budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku to złożony proces, na który wpływ ma wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych związanych z przedsiębiorstwem. Każda firma wśród swoich najmocniejszych stron chce mieć wiedzę, technologię, zasoby finansowe oraz zasoby ludzkie. Te ostatnie zajmują szczególnie ważne miejsce w organizacji. W jaki sposób buduje się skuteczne zespoły? Powstają one dzięki połączeniu strategii L&D z performance managementem.

Budowanie zespołów złożonych ze specjalistów

Planowanie i działanie są jedyną drogą do osiągnięcia zamierzonego celu. Niejednokrotnie sytuacje kryzysowe lub konieczność zmian wymagają od nas improwizacji oraz podejmowania szybkich, nie zawsze autoryzowanych wcześniej decyzji. Takie zadania pojawiają się często przed działami HR, które przestały się. Ostatnie kilka lat, a może nawet ostatnie dziesięciolecie, pokazało, że zmiana myślenia w obszarze szkoleń pracowniczych oraz rozwoju kompetencji zespołów przekładają się na wzrost atrakcyjności firmy w oczach osób zatrudnionych, a jednocześnie pozwoliło na szybkie budowanie konkurencyjności.  Możliwe jest to dzięki strategii  L&D, w której wykorzystujemy elementy performance managementu.

POLECAMY

Strategia Learning & Development połączona z elementami strategii zarządzania talentami pozwala tak monitorować potrzeby zespołów i poszczególnych komórek, by łatwo można było uzyskać informację na temat narzędzi mogących wpłynąć na konkretne umiejętności zawodowe pracowników. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że postawione przed zespołami cele będą tylko wtedy możliwe do zrealizowania, jeśli faktycznie zespół będzie posiadał odpowiednie narzędzia, a co najważniejsze odpowiednią wiedzę do ich osiągnięcia. Osoby starające się o pracę już na etapie rekrutacji powinny otrzymywać informacje, które w jasny sposób pokazują nie tylko, jak zarządza się wynikami w firmie, ale także, jak dział HR wspiera pracowników w osiąganiu tych celów. Jaką formę może przyjmować to wsparcie? Mówimy tutaj między innymi o szkoleniach i wszelkich rozwiązaniach, które pozwalają pracownikowi stawać się ekspertem w swojej dziedzinie, a także w dziedzinach pokrewnych.

Onboarding, o którym nie należy zapominać

Tutaj warto wspomnieć o tym, jak duże znacznie i dla pracowników, i dla samej organizacji ma proces onboardingu, który, jeśli jest źle przeprowadzony, może doprowadzić do konieczności powtórzenia całego procesu rekrutacyjnego. O wadze tego etapu świadczą dane z firmy Impact Instruction Group, które pokazują, że 33% osób szuka nowego zajęcia w ciągu pół roku od podjęcia pracy. Dodatkowo wyniki ankiety przeprowadzonej przez Wynhurst Group mówią nam, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy zatrudnienia z firm odchodzi średnio 50% nowo przyjętych pracowników (przez pierwsze czterdzieści pięć dni rotacja wynosi około 22%). Aby uniknąć takich sytuacji, dobrze jest pomyśleć o znalezieniu i wykorzystaniu odpowiednich narzędzi do wprowadzenia nowych pracowników w kulturę organizacyjną.

Ocena pracownicza jako element Learning & Development

W organizacji dział HR oraz pracownicy powinni wspólnie szukać odpowiednich szkoleń, które podniosą wartość pracownika, a co za tym też teamu i całej firmy. Doskonalenie zawodowe powinno być procesem ciągłym. Jeśli zespół sprzedawców ma osiągnąć ustalony wcześniej próg, to może okazać się, że bez odpowiedniej wiedzy i narzędzi nie będzie w stanie tego dokonać. Managerowie powinni uwzględniać zalecenia szkoleniowe, które pojawiają się ze strony HR. Takie prośby mogą też wypłynąć od pracowników podczas regularnych spotkań feedbackowych opartych np. na ocenach 90, 180 czy 360. Dobra strategia L&D pozwala pokierować wysiłkami pracowników w utrzymaniu aktualnych umiejętności i zdobywaniu nowych. W taki sposób możemy zarządzać wydajnością całych zespołów.

Dla liderów ważne jest, aby rozumieli że skorzystanie ze wszystkich możliwości, jakie daje strategia L&D pozwala im na utrzymanie ciągłej, ukierunkowanej na przepływ danych komunikacji, która pr...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy

    Barbara Trepkowska

    Content Manager w HCM Deck, firmie tworzącej platformę, która pomaga dużym organizacjom obrać zwinne podejście, zorientowane na człowieka i stworzyć efektywną employee development journey. Z HCM Deck, organizacje mogą zbudować kulturę uczenia się i rozwoju, skalować procesy rozwoju pracownika i L&D, aby osiągnąć biznesowe KPI.