Dołącz do czytelników
Brak wyników

INFO & BUSINESS

8 kwietnia 2020

Działania Grupy Accor w czasie pandemii COVID-19

0 469

Accor, jako światowy lider branży hotelarskiej, wdraża kolejne globalne działania, w celu ograniczenia negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie Grupy w nadchodzących miesiącach. Z myślą o wparciu pracowników i właścicieli hoteli w trudnym czasie Grupa m.in. stworzyła specjalny fundusz „ALL Heartist Fund”, do którego trafi 25 proc. dywidendy, czyli blisko 70 mln Euro. Grupa i akcjonariusze chcą w ten sposób wesprzeć działania zmierzające do rozwiązania kryzysu i pomóc w planowaniu przyszłości.

Obowiązujące od kilku tygodni ograniczenia w podróżowaniu i przemieszczaniu się wpłynęły na funkcjonowanie branży hotelarskiej, a także wielu obiektów związanych z jej działalnością, m.in.  z sektora gastronomicznego i rozrywkowego. Obecnie ponad połowa hoteli należących do sieci Accor na całym świecie jest zamknięta. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją Grupa podejmuje konkretne działania o zasięgu globalnym, aby ograniczyć negatywny wpływ pandemii na funkcjonowanie sieci, przygotować się na okres po ustąpieniu zagrożeń i zapewnić wsparcie oraz bezpieczeństwo pracownikom, partnerom i zgromadzonym wokół hoteli społecznościom.

POLECAMY

Wartości takie jak gościnność, ochrona oraz opieka nad innymi osobami od zawsze znajdują się w sercu naszych działań. W świetle obecnych wydarzeń oraz znaczącej skali globalnego kryzysu postanowiliśmy w duchu naszych wartości i zobowiązań zadziałać w sposób natychmiastowy. Tym samym pragniemy wyrazić naszą solidarność, a także głęboką wdzięczność wobec wszystkich osób wykazujących się odwagą i bezinteresownością podczas obecnego kryzysu.

Sébastien Bazin, prezes i dyrektor generalny (CEO) Accor

ALL Heartist Fund

W związku z globalną pandemią, jako uzupełnienie realizowanych do tej pory działań, Rada Dyrektorów Grupy Accor postanowiła wycofać propozycję wypłaty dywidend w wysokości 280 mln Euro. Po konsultacjach z głównymi akcjonariuszami – JinJiang International, Qatar Investment Authority, Kingdom Holding Company i Harris Associates – Grupa zdecydowała przeznaczyć 25 proc. wspomnianej kwoty (70 mln Euro) na stworzenie „All Heartist Fund”, czyli funduszu specjalnego przeznaczenia powołanego w związku z globalną pandemią COVID-19. Jednocześnie członkowie zarządu Grupy podjęli decyzje o obniżeniu swoich opłat za uczestnictwo o 20 proc. na rzecz powołanego funduszu, z 25 proc. przekazanymi przez Sébastiena Bazin, prezesa i dyrektora generalnego Accor.

W ramach „ALL Heartist Fund” Grupa Accor, zatrudniająca 300 tys. osób, zobowiązuje się pokryć koszty leczenia choroby COVID-19 pracownikom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego. Pomoc otrzymają także będący w trudnej sytuacji finansowej: pracownicy przebywający na tymczasowym zwolnieniu i właściciele hoteli – przy zastrzeżeniu, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Ponadto Grupa będzie dalej rozwijać i inicjatywy solidarnościowe mające na celu wsparcie pracowników służby zdrowia i organizacji non-profit.

Działania dodatkowe realizowane przez Accor

Pierwsze działania w związku z rozwojem kryzysowej sytuacji na całym świecie Grupa wdrożyła w lutym. Obejmowały one zakaz podróży służbowych dla wszystkich pracowników, skrócenie wymiaru pracy lub wprowadzeniu urlopów dla 75 proc. zespołów z centrali w II kwartale 2020, a także zamrożenie zatrudnienia. Wprowadzone zmiany pozwoliły na zmniejszenie ogólnych i administracyjnych kosztów o co najmniej 60 mln euro. Jednocześnie Grupa zrewidowała plan inwestycyjny na bieżący rok, zmniejszając nakłady inwestycyjne o 60 mln Euro, dostosowując wszystkie inne koszty do zmniejszonych przychodów.

Działalność serwisowa

Wprowadzenie i wdrożenie strategii zmiany formy działalności na działalność serwisową (tzw. „asset light”), a także zabezpieczanie środków pieniężnych pozwoliło na utrzymanie silnego bilansu całej Grupy. Obecnie sieć dysponuje gotówką w wysokości 2,5 mld Euro i niewykorzystanym odnawialnym kredytem 1,2 mld Euro. Niepewność dotycząca czasu trwania pandemii i wiążącego się z nim kryzysu może odbić się na rocznych wynikach finansowych sieci, jednak zdaniem Grupy nie wpłynie w długoterminowej perspektywie na pracowników, właścicieli i akcjonariuszy Accor.  

Chciałbym podziękować głównym akcjonariuszom Grupy. Bez nich „ALL Heartist Fund” nie był...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy