Dołącz do czytelników
Brak wyników

INFO & BUSINESS

14 kwietnia 2020

Biznes wobec pandemii koronawirusa. Jak działania firm oceniają pracownicy?

0 443

Forum Odpowiedzialnego Biznesu w najnowszym badaniu, zrealizowanym przez ARC Rynek i Opinia, sprawdziło, jakie działania w obliczu pandemii koronawirusa podjęli pracodawcy oraz jak realizowane inicjatywy oceniają pracownicy. Jak się okazuje, prawie 80% firm wprowadziło bowiem różnego rodzaju rozwiązania dotyczące zatrudnionych lub klientów. Siedmiu na dziesięciu pracowników ocenia pozytywnie działania swojego pracodawcy.

Jak wskazują ankietowani pracownicy i pracownice, niemal ośmiu na dziesięciu pracodawców wprowadziło rozwiązania, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 wśród personelu oraz klientów. Zakres realizowanych przez firmy działań jest bardzo szeroki. Począwszy od informowania o zagrożeniu (57%) i odpowiedniego  przygotowania miejsc pracy (54%) przez ograniczanie bezpośrednich kontaktów (45%) oraz wprowadzenie pracy zdalnej (40%). Zaskakuje, że aż 26% firm zaoferowało  swoim pracownikom także pomoc w opiece nad dziećmi w czasie, gdy rodzice muszą pracować. Niektóre przedsiębiorstwa zapewniają również wsparcie psychologiczne dla osób potrzebujących (6%), a nawet pomoc w zakupach (concierge).

POLECAMY

Działania te częściej dostrzegali pracownicy największych firm, zatrudniających powyżej 500 osób. Różnicę w porównaniu z mniejszymi przedsiębiorstwami widać szczególnie w takich działaniach jak zapewnienie dodatkowego sprzętu ochronnego i formalizacja zasad ograniczających liczbę osób na spotkaniach.

Nie można jednak stwierdzić, że z kryzysem najlepiej radzą sobie największe firmy. Tylko połowa ich pracowników uważa bowiem, że rozwiązania wprowadzone przez pracodawcę wobec pracowników były wystarczające. Z kolei największy odsetek osób, które oceniły, że pracodawca podjął wystarczające działania wobec swoich pracowników, był w mikroprzedsiębiorstwach - tak oceniło niemal trzy czwarte badanych. 45% ankietowanych postrzega dobrze i bardzo dobrze działania swoich pracodawców, a w sumie 70% ankietowanych ocenia je pozytywnie.

Równocześnie, 8% procent ankietowanych już zetknęło się z sytuacją redukcji zatrudnienia. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i niepewna w kontekście zatrudnienia, stąd trudno ocenić, jak dokładnie wyglądają te dane na dziś (badanie zrealizowano w dn. 25.03 - 30.03 br.). Niemniej, w obecnej sytuacji za pozytywny można uznać fakt, że część pracodawców wysyła pracowników na urlopy - 21% na płatne urlopy wypoczynkowe, a 12% na urlopy bezpłatne. To oznacza bowiem, że firmy na razie starają się unikać drastycznych rozwiązań takich jak znacząca redukcja zatrudnienia.

6 na 10 pracowników uważa, że ich firma prowadzi wystarczające działania wspierające otoczenie

Prowadzenie przez firmę działań na rzecz otoczenia zewnętrznego najlepiej oceniane jest przez pracowników mikrofirm: 7 na 10 z nich uważa realizowane przez pracodawcę inicjatywy za wystarczające. Natomiast w przypadku firm większych odsetek wskazań jest dużo niższy - odpowiednio 58% w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 osób oraz 52% w firmach liczących od 250 do 499 pracowników. Średnio 63% ankietowanych stwierdziło, że zakres wsparcia ich pracodawcy na rzecz otoczenia jest wystarczający. Istotnym wyzwaniem dla firm, zarówno dużych, jak i sektora MŚP, pozostaje komunikacja wewnętrzna dotycząca podejmowanych inicjatyw. Co drugi badany i badana nie wie, czy ich pracodawca realizuje dodatkowe działania, które mają na celu wsparcie otoczenia w walce z pandemią koronawirusa.

- Pandemia koronawirusa stała się prawdziwym testem szybkości działania, odwagi i odpowiedzialności, na poziomie indywidualnym, naszego najbliższego otoczenia, ale też testem tego, jak funkcjonujemy jako społeczeństwo, sprawdzianem dla różnego rodzaju instytucji, organizacji i oczywiście biznesu. Pandemia i jej konsekwencje gospodarcze obnażyły również wszystkie bolączki rynku pracy. Wyniki naszego badania pokazują, jak potrzebne są rozwiązania wzmacniające stabilność zatrudnienia oraz rzetelna komunikacja, zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Bardzo potrzebne już dziś jest poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą oddalić w czasie czy zminimalizować negatywne konsekwencje pandemii na rynku, których wszyscy się obawiamy np. w postaci zwolnień - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. - Firmy stoją więc teraz przed poważnym zadaniem, jak zapewnić ciągłość działania, przetrwać kryzys, ale i jak skutecznie przygotować się na funkcjonowanie po pandemii. Czy i w jakim stopniu będą się sprawdzać ich strategie biznesowe, w tym te dotyczące zaangażowania społecznego, czy  będą adekwatne w zmienionej rzeczywistości? Patrząc na dzisiejsze wspaniałe szerokie zaangażowanie zarówno na poziomie indywidualnym, jak i aktywność biznesu, trzeba jednak pamiętać, że działania filantropijne, choć bardzo potrzebne i ważne, są tylko elementem systemowego podejścia do CSR. Ten sprawdzian, także z odpowiedzialności społecznej dopiero s...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy