„Zrozum. Poczuj. Działaj!” – zadbaj o zdrowie psychiczne i emocjonalne w środowisku pracy

Aktualności

"Zrozum. Poczuj. Działaj!" to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna, wspierająca zdrowie psychiczne i emocjonalne Pracowników i Pracodawców. Organizatorem działań są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Grupą ArteMis.

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości Pracodawców i Pracowników w kwestii zdrowia psychicznego. W prowadzonych działaniach nacisk położony jest na promowanie postaw zrozumienia i akceptacji osób z problemami psychicznymi. Wciąż wiele osób boi się przyznać do problemu, a tym bardziej poprosić o pomoc, dlatego celem jest oswojenie tego tematu i łamanie istniejącego tabu. Działania mają popularyzować potrzebę budowania rozwiązań, które zapewnią troskę o nasz stan psychiczny. Kampania ma także uświadomić wpływ zaburzeń emocjonalnych na środowisko pracy – przykładem są mniejsza wydajność Pracownika czy rosnąca z tego powodu absencja chorobowa.

Zdrowy Pracownik, to zdrowa firma. A pamiętajmy, że wydajność i efektywność pracy zależy w znacznej mierze od zdrowia psychicznego Pracownika. Dlatego właśnie konieczne jest, aby pochylić się nad tym tematem. Chcemy uświadomić, jak duży wpływ na pracę ma samopoczucie Pracownika i jego zdrowie emocjonalne – mówi dr Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. W kampanii zachęcamy Pracodawców do wzięcia większej odpowiedzialności za swój zespół. Pamiętajmy, że sukces każdej firmy nie bierze się z niczego, zawsze stoją za nim ludzie. To właśnie oni są największym kapitałem każdej firmy, w który warto inwestować i o którego warto dbać – dodaje.

17 lutego odbył się pierwszy z serii webinarów kampanii. Wzięli w nim udział: dr Andrzej Mądrala - Wiceprezydent Pracodawców RP, Agata Kulak-Walczak - Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP oraz psycholog Elżbieta Grabarczyk. Spotkanie poprowadziła Agata Swornowska, Prezes Zarządu Grupy ArteMis, współorganizatora kampanii.

Podczas rozmów przybliżono przede wszystkim cele i założenia kampanii. Omówiono także potrzebę podjęcia takiego właśnie tematu.

Poprzez wspólne działania chcemy podnieść jakość życia osób borykających się z codziennym stresem i presją zmieniającego się świata. Chcemy edukować, wyjaśniać i motywować. Między innymi zaplanowaliśmy serię webinarów i wywiadów z ekspertami kampanii, podczas których przybliżymy najważniejsze zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym, odpowiemy na pytania i postaramy się rozwiać wątpliwości związane z tym tematem. Będziemy mówić o tym, że dbanie o stan naszego umysłu jest równie istotne, co dbanie o stan naszego ciała - mówi Agata Swornowska, Prezes Zarządu Grupa ArteMis Sp. z o.o.

Pracodawcy RP są w trakcie przygotowywania Księgi Rekomendacji dotyczącej Pracy Zdalnej, która zawiera główne wnioski i rekomendacje, opracowane przez ekspertów, na podstawie przeprowadzonych badań w zakresie rozwiązań legislacyjnych, ekonomicznych i społecznych związanych z tą formą świadczenia pracy. Z badań tych jasno wynika, że negatywne skutki psychiczne pracy zdalnej odczuwa aż 94% ankietowanych Pracodawców i Pracowników.

W ramach kampanii „Zrozum. Poczuj. Działaj!” chcemy pokazać jak ważnym aspektem jest monitoring zdrowia mentalnego Pracowników przez Pracodawców. To z kolei, pozwoli określić, którzy Pracownicy wymagają natychmiastowego wsparcia oraz jakie to wsparcie powinno przybrać formę – mówi Agata Kulak-Walczak, Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętajmy, że stres i zaburzenia emocjonalne wpływają nie tylko na efektywność i wydajność Pracownika. Realnie wpływają także na jego obecność w pracy. W Polsce obserwuje się stały wzrost liczby dni absencji chorobowej właśnie z powodu zaburzeń psychicznych. I o tym też będziemy mówili w naszej kampanii – dodaje.

Kampania została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a także Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego. Patronem działań jest Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.

Jednym z ekspertów kampanii jest Elżbieta Grabarczyk, psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i szkoleniowej, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień i mediatorka.

Statystyki zaburzeń psychicznych są zatrważające. Najwięcej danych dostarczyło nam badanie EZOP i wynika z niego, że u niemal 24% osób w badanej populacji można rozpoznać występowanie przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego, co w skali kraju daje 6 mln osób w wieku produkcyjnym. Bo właśnie na kluczowy wiek produkcyjny przypada szczyt zachorowań np. na depresję. Jednocześnie statystyki pokazują, że 75% osób cierpiących z powodu zaburzeń nie otrzymuje żadnej profesjonalnej pomocy. Dlatego działania zmierzające do profilaktyki zaburzeń psychicznych i promocji zdrowego stylu życia są tak istotne - mówi psycholog Elżbieta Grabarczyk. Co istotne zaburzenia psychiczne wciąż są tematem tabu. Wiele osób boi się przyznać do problemu, boi się zgłosić o pomoc. A często też nie wie, gdzie może się zgłosić. Profilaktyka zdrowia psychicznego powinna zatem obejmować odczarowywanie stereotypów, abyśmy nie mieli obaw przed poproszeniem o pomoc, bo ta jest kluczowa - dodaje.

Informacje na temat prowadzonych działań, a także wywiady z ekspertami oraz opracowania eksperckie można znaleźć na stronie www.zrozumpoczujdzialaj.pl. Aktywności kampanii można śledzić także na kanałach w mediach społecznościowych: na Facebook’u, LinkedIn i Instagramie.

Zapis webinaru można znaleźć na stronie: www.zrozumpoczujdzialaj.pl/webinar
 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI