Rozszerzona opieka zdrowotna – praktyczny benefit, który docenią Twoi pracownicy!

Temat tygodnia Artykuł sponsorowany

Niskie bezrobocie i dynamiczny rozwój gospodarki sprawił, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, w którym coraz częściej to przedsiębiorca swoją ofertą, musi walczyć o pozyskanie wysokiej jakości pracowników. Czynnikiem decydującym w tym zakresie niezmiennie jest wynagrodzenie, jednak istotne znaczenie mają także benefity pozapłacowe.

Warto więc przyjrzeć się temu, jak ewoluują trendy w tym obszarze i jaką rolę odgrywają w nim nowe formy dodatkowych świadczeń dla pracowników.

W jaki sposób benefity wpływają na decyzję o wyborze pracodawcy?

Przegląd badań, ankiet i wywiadów wskazuje, że wielu kandydatów analizuje oferty pracy w sposób kompleksowy. Zwracają oni uwagę nie tylko na wynagrodzenie, lecz również na opinie o pracodawcy, możliwości rozwoju, a także zapewniane przez daną firmę benefity.

To właśnie świadczenia pozapłacowe w ostatnich latach szczególnie zyskują na popularności, zmieniając zarazem reguły rywalizowania o wysokiej jakości kadry. Stały się one już standardem, zarówno w korporacjach, jak też małych firmach. Benefity pozwalają bowiem poprawić wzajemne relacje, zwiększyć poczucie stabilizacji, a także pozytywnie wpłynąć na atmosferę w miejscu pracy. W konsekwencji są one ważnym czynnikiem motywującym, dającym także wymierne korzyści dla firmy, która nie musi już rywalizować o kadry jedynie wysoką pensją. 

Zmiany te sprawiają, że na rynku stale pojawiają się nowe formy świadczeń pozapłacowych. Obecnie do najczęściej spotykanych benefitów należą m.in.:

  • dodatkowe dni urlopu;
  • bony zakupowe i prezenty świąteczne;
  • dofinansowanie do kursów i szkoleń;
  • darmowe posiłki;
  • karty sportowe;
  • ubezpieczenia grupowe;
  • ubezpieczenia i abonamenty medyczne.

Tego rodzaju dodatki do pensji często uzależniane są od branży i rodzaju wykonywanych obowiązków. Jest to szczególnie ważne, gdy - poza motywacją - firma chce zadbać także o zdrowie oraz kondycję fizyczną i psychiczną swoich pracowników. Z tego też powodu coraz popularniejsze stają się różnego rodzaju świadczenia, gwarantujące dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej.

Jakich benefitów oczekują pracownicy?

W kontekście stale rozwijającego się rynku pracy, przedsiębiorcy stoją w obliczu wyzwania związanego z tym, by sprostać zarówno oczekiwaniom potencjalnych pracowników, jak też działaniom ze strony konkurencji. Każdy z nas ma inne potrzeby, przez co trudno jest znaleźć uniwersalne rozwiązanie, które pozwoliłoby zmotywować cały zespół. Jedni z pewnością docenią możliwość skorzystania z darmowych posiłków w miejscu pracy, inni natomiast woleliby otrzymać dofinansowanie do szkoleń lub kilka dni dodatkowego urlopu. Organizacja tak szerokiego pakietu świadczeń, by był on w stanie objąć preferencje wszystkich nie jest więc prostym zadaniem. Na przeszkodzie może bowiem stać zarówno budżet, jak też specyfika danego zawodu. Czy istnieje zatem uniwersalny benefit, który zostanie doceniony przez każdego pracownika?
 


Szukając odpowiedzi na to pytanie, warto spojrzeć na badania opublikowane w Mapie Ryzyka Polaków. Wskazano tam, że aż 71% badanych obawia się braku dostępu do opieki medycznej  w razie ciężkiej choroby. Daje to więc wskazówkę w zakresie tego, co mogłoby zadowolić większość, o ile nie wszystkich pracowników w zespole. Jest to zapewnienie im możliwości skorzystania z usług prywatnej opieki zdrowotnej, na co pozwalają różnego rodzaju ubezpieczenia i abonamenty zdrowotne.  

W tym kontekście warto więc zastanowić się nad tym, jak wybrać pakiet ubezpieczenia tak, by dał pracownikowi realną korzyść?

Co obejmują prywatne ubezpieczenia zdrowotne?

Dostępne na rynku prywatne ubezpieczenia zdrowotne różnią się między sobą zakresem świadczeń, a także placówkami w których można je realizować. Są to zarazem jedne z najważniejszych punktów na które należy zwracać uwagę wybierając dany pakiet. Czego jednak możemy spodziewać się w ramach tego rodzaju ubezpieczenia?

Najczęściej w ich zakres wchodzą usługi podstawowej opieki zdrowotnej oraz dostęp do pewnej grupy lekarzy specjalistów. Niektóre warianty mogą także obejmować wybrane badania profilaktyczne, zabiegi ambulatoryjne, darmowe szczepienia, a także rehabilitację, czy wsparcie psychologa.

Zakres tego rodzaju świadczeń jest więc szeroki, jednak nie kompleksowy. Należy podkreślić, iż najczęściej nie obejmują one kompleksowej hospitalizacji, czy też przynajmniej określonego zakresu zabiegów operacyjnych. Próby zorganizowania takiej opieki wiążą się bowiem z szeregiem barier, a jedną z nich jest konieczność organizacji sieci prywatnych placówek medycznych, w tym szpitali.

Przeszkody te przezwyciężył jednak LUX MED Ubezpieczenia, który wprowadził na rynek produkt umożliwiający prywatne leczenie szpitalne-Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED Pełna Opieka.

Prywatna opieka szpitalna – motywacja i poczucie bezpieczeństwa!

Ubezpieczenie szpitalne przygotowane przez LUX MED Ubezpieczenia znacząco poszerzyło zakres dostępnych usług medycznych. Dzięki temu na rynku pojawiła się nowa forma benefitu pracowniczego w postaci pełnej opieki szpitalnej, w tym doraźnej pomocy w nagłych przypadkach, dostępnej 24/7. Obejmuje ona zarówno hospitalizację wraz z niezbędna diagnosotyką na oodziałach niezabiegowych w prywatnej sieci szpitali Grupy LUX MED oraz placówkach partnerskich, jak też zabiegi i operacje. Ponadto, ubezpieczony może liczyć na rehabilitację pozabiegową, wsparcie psychologa w leczeniu onkologicznym, prywatne porody czy też przeglądy zdrowia.

Dodatkową korzyścią jest to, iż w procesie organizacji leczenia, wsparcia udziela Koordynator Opieki Szpitalnej, a same formalności z tym związane zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Daje to szansę odpowiedniego – fizycznego i psychicznego - przygotowania się do hospitalizacji, bez konieczności samodzielnego poszukiwania odpowiedniej placówki i rejestracji.

Podsumowując, warto zatem podkreślić, że nowe formy benefitów - szczególnie w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych - mogą więc w najbliższym czasie zrewolucjonizować rynek, dlatego należy odpowiednio wcześniej przygotować się do tych zmian. Pozwoli to bowiem zyskać przewagę w konkurowaniu o talenty, a także zapewni stabilność i wysoką motywacje dla już zatrudnionych pracowników. Taka forma dodatkowego świadczenia ma tym samym szanse wnieść realną wartość dodaną do organizacji.

1.Materiał reklamowy

2.LUX MED Ubezpieczenia to nazwa handlowa zakładu ubezpieczeń LMG Försäkrings AB z siedzibą w Sztokholmie, wykonującego w Polsce działalność poprzez oddział LMG Försäkrings AB S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. 

3.Szczegółowy zakres oraz warunki Ubezpieczenia LUX MED - Pełna Opieka znajdziesz w OWU dostępnym na stronie https://www.luxmed.pl/dla-firm/ubezpieczenia-dla-klientow-korporacyjnych/ubezpieczenie-szpitalne-lux-med-pelna-opieka

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI