Dołącz do czytelników
Brak wyników

Efektywność

28 listopada 2018

NR 7 (Listopad 2018)

RODO w rekrutacji
Obalamy mity

0 976

Jakie dane można pozyskiwać w procesie rekrutacji, kiedy pracodawca nie musi spełniać żądań kandydata? Czy osoba starająca się o pracę powinna wyrażać odrębną zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych? Eksperci HR i prawnicy obalają mity na temat RODO w rekrutacji.

Chyba każdy słyszał o eksperymencie przeprowadzonym w 1953 r. na uniwersytecie w Yale. Studentów poproszono o napisanie, co chcieliby w życiu osiągnąć – im dokładniej, tym lepiej. Dwadzieścia lat później przyjrzano się losom badanych: 3 proc. tych, którzy spisali swoje cele, zgromadziło majątek przewyższający bogactwo 97 proc. pozostałych osób.

POLECAMY

Imponujące, prawda? Jest tylko jeden problem: badanie nigdy się nie odbyło. Półprawdy, mity i nieścisłości mogą dotyczyć wielu obszarów biznesowej rzeczywistości. Przykładem jest interpretacja Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Choć unijne regulacje obowiązują od 25 maja tego roku, duża grupa rekruterów nadal ma wiele wątpliwości i pytań, jak rozumieć i stosować niektóre przepisy, definicje i sformułowania. Część objaśnień i praktyk tak bardzo odbiega od intencji autorów RODO, że mogą rywalizować ze słynnym eksperymentem z Yale. Dlatego postawiliśmy rozprawić się z mitami narastającymi wokół RODO w rekrutacji.

Mit 1: Od kandydatów można pozyskiwać wyłącznie dane wskazane w Kodeksie pracy? NIE 

Wykaz danych zawartych w Kodeksie pracy może okazać się niewystarczający do przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia odpowiedniego kandydata. Ustawodawca przewidział taką sytuację i dał rekrutującym prawo do tego, by mogli prosić kandydatów o dodatkowe informacje. Po spełnieniu określonych warunków mogą one dotyczyć m.in. oczekiwań finansowych, niekaralności i zainteresowań. 

Z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy1 wynika m.in., że potencjalny pracodawca może wymagać od kandydatów również dodatkowych dokumentów takich jak: wypełniony kwestionariusz osobowy aplikującego, świadectwo pracy z poprzednich firm, w których pracował w roku, w którym ubiega się o zatrudnienie, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy, o którą stara się kandydat, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Bezwzględnie ważne jest jednak, by pracodawca miał podstawę prawną do przetwarzania określonych danych kandydata. Zgodnie z przepisami, może to robić w oparciu o:

  • regulacje Kodeksu pracy (m.in. dane identyfikacyjne, kontaktowe, doświadczenie zawodowe),
  • przepisy szczególne (np. informacje o niekaralności),
  • odrębną zgodę kandydata (np. zainteresowania, zdjęcie),
  • uzasadniony interes administratora (np. oczekiwania finansowe).

Osoby prowadzące rekrutację powinny pamiętać o przygotowaniu odpowiedniej klauzuli informacyjnej dla kandydata, dostępnej przed przesłaniem przez niego aplikacji, w której musi znaleźć się wyjaśnienie, jakie dane są wymagane w procesie rekrutacji, na jakiej podstawie prawnej będą przetwarzane, czy podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, umownym czy warunkiem zawarcia umowy oraz jakie są konsekwencje niepodania wymaganych danych. Łatwo zrozumieć rekrutera, który chce zweryfikować życiorys kandydata u poprzednich, wymienionych w CV pracodawców. Rekruter nie może tego jednak robić bez zgody kandydata. Dlatego, zanim pracodawca zacznie gromadzić dane kandydatów, musi zastanowić się, jakich danych bezwzględnie potrzebuje w danym procesie rekrutacyjnym, a także jaka jest podstawa prawna przetwarzania konkretnych danych – dodaje Agnieszka Witaszek, Inspektor Ochrony Danych w Grupie Pracuj.

Co więcej, aby z łatwością zarządzać klauzulami informacyjnymi w wielu prowadzonych procesach rekrutacyjnych warto skorzystać ze wsparcia systemu do rekrutacji, który zapamięta, jaką klauzulę informacyjną i kiedy widział aplikujący.

Mit 2: Kandydat musi wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych? NIE

Kandydat może wyrazić zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych zawartych w CV również przez swoje wyraźne działanie, np. kliknięcie przycisku „Aplikuj” zamieszczonego w ofercie pracy lub formularzu aplikacyjnym. Dotyczy to również zgody na przetwarzanie zamieszczonego w CV zdjęcia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracodawca wykorzystuje w rekrutacji narzędzia do identyfikacji kandydatów na podstawie fotografii – wtedy takie zdjęcie może być uznane za daną biometryczną i wymagać odrębnej zgody kandydata na jego wykorzystanie – wyjaśnia Krystian Adamczyk, ekspert eRecruiter, systemu do zarządzania rekrutacjami.

Bardzo ważne jest, aby pracodawca zawarł w klauzuli informacyjnej stosowne postanowienia, które wyjaśniają, kiedy kandydat wyraża zgodę, np.: „Klikając w przycisk „Aplikuj” zgadzasz się na przetwarzanie przez XXX danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach”. 

Należy pamiętać, że kandydat wyraża w ten sposób zgodę tylko na potrzeby jednego, konkretnego procesu rekrutacyjnego w określonej firmie. Rekruter nie może swobodnie dysponować otrzymanym CV, np. wykorzystując je w innym procesie. W przypadku przetwarzania danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych konieczne jest zawsze pozyskanie odrębnej zgody kandydata. 

Zgodnie z RODO pracodawca musi mieć możliwość wykazania, jakie zgody wyraził kandydat i kiedy miało to miejsce. Przy wielu prowadzonych procesach rekrutacyjnych zarządzanie zgodami kandydatów może okazać się dla rekrutujących nie lada wyzwaniem. Prowadzenie tego typu dokumentacji ułatwić może system do rekrutacji, który odpowiednio oznaczy kandydatów, również tych bez zgody na udział w p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy