Sygnaliści - najważniejsze obowiązki dla pracodawców jeszcze w 2021 roku

Wywiad

Unijna dyrektywa w sprawie ochrony sygnalistów (uchwalona już w 2019 r.) ma wejść w życie w państwach członkowskich Unii Europejskiej już 17 grudnia br. Niestety polski rząd wciąż nie przedstawił nawet projektu ustawy.  Stanowi to ogromne wyzwanie dla firm, które zatrudniają powyżej 250 osób – to one będą musiały najszybciej dostosować się do nowych przepisów. 
Choć to właśnie w ustawie znajdą się szczegóły dotyczące zgłaszania nieprawidłowości w firmach, już teraz można podjąć działania mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw na nadchodzące zmiany. Jakie to działania, co już możemy zrobić? Rozmawiamy z Iloną Jaśkiewicz – doświadczoną specjalistką ds. HR, założycielką Qualitime.

Zacznijmy może od tego, czego właściwie dotyczy dyrektywa, po co ją wprowadzono?

REKLAMA

Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ma na celu stałe wdrożenie rozwiązań zapewniających sygnaliście (ang. whistleblower) ochronę przed zwolnieniem oraz potencjalnym działaniem odwetowym w swojej firmie. 
Sygnalistom przysługiwać ma szeroki wachlarz środków ochrony, np.: zakaz ujawniania tożsamości, środki ochrony przed odwetem w stosunkach pracy (zakaz zwolnienia z pracy i wyciągania innych negatywnych konsekwencji) i w innych stosunkach prawnych (np. zakaz wcześniejszego rozwiązania umowy cywilnoprawnej), aż po środki dalej idące: naprawienie szkody związanej z utratą dochodu w efekcie dokonania zgłoszenia. Ochroną mają być objęci nie tylko sygnaliści, ale także osoby im pomagające, takie jak członkowie rodziny lub współpracownicy.

Kim jest sygnalista?

To osoba (pracownik etatowy, osoba prowadząca działalność na własny rachunek, akcjonariusz lub wspóln...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI