Jak odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby i zadbać o zdrowie pracowników – przedstawiamy propozycje TU INTER Polska

Otwarty dostęp

Trwająca od blisko dwóch lat pandemia SARS CoV-2 znacząco wypłynęła na obawy i zachowania pracowników. Z opublikowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń raportu zatytułowanego „Mapa ryzyka Polaków. Jak ubezpieczyciele odpowiadają na potrzeby społeczeństwa?1” wynika, że Polacy w pierwszej kolejności obawiają się choroby najbliższej osoby (87% badanych), a w drugiej – braku dostępu do opieki medycznej (71%).

Mając na uwadze fakt, że najwięcej obaw Polaków dotyczy zdrowia i funkcjonowania opieki medycznej, TU Inter Polska zdefiniowało kluczowe potrzeby i oczekiwania pracowników w tym zakresie. Są nimi:

  • nieograniczony dostęp do opieki medycznej,
  • profilaktyka (rozumiana nie tylko jako dostęp do badań, ale również jako dbanie o promocję zdrowego trybu życia oraz dobrostan psychiczny),
  • pomoc w nagłych wypadkach,
  • wsparcie psychologa w rozwiązywaniu problemów.

W TU INTER Polska, które blisko 20 lat temu jako jedno z pierwszych towarzystw wprowadziło ubezpieczenia zdrowotne dla firm, indywidualnie odpowiadamy na potrzeby pracowników i dostosowujemy ofertę grupowych ubezpieczeń zdrowotnych do ich oczekiwań.

– Przez lata obserwowaliśmy liczne zmiany dotyczące najbardziej oczekiwanych przez pracowników benefitów, wśród nich różnego rodzaju ubezpieczeń – mówi Beata Rosiak, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych, TU Inter Polska. – Czas pandemii wyraźnie wyznaczył jednak nowe trendy i to właśnie ubezpieczenia zdrowotne stały się najbardziej z nich docenianym – dodaje.

Pandemia wiąże się również z izolacją społeczną. Po raz pierwszy mamy do czynienia z nagłą zmianą modelu zatrudnienia na tak szeroką skalę. Pracownicy zamknięci w domach, które stały się też ich miejscem pracy, zostali odcięci od kontaktów interpersonalnych w biurach. Dodatkową trudnością stało się rozdzielenie pracy zawodowej od życia prywatnego. Lockdown wyraźnie nasilił lęki związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, wzmógł także niepokój o przyszłość. W tych warunkach zachowanie równowagi psychicznej i skuteczne radzenie sobie ze stresem wśród pracowników okazało się jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stanęli pracodawcy.

– Jak pomóc pracownikom odnaleźć się w nowej rzeczywistości? Jak wspomóc ich w sytuacjach wzmożonego stresu? To pytania, z jakimi borykały się niemal wszystkie działy HR – mówi dyrektor Rosiak. – Zapewnienie pracownikom łatwego i szybkiego dostępu do psychologa stało się nowym, wysoce pożądanym benefitem zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. W TU Inter Polska wyraźnie zaobserwowaliśmy ten nowy trend – zauważa.

Zamknięcie w domach, zmiana modelu pracy, brak lub znaczące ograniczenie aktywności fizycznej niekorzystanie odbiły się także na innych aspektach życia i zdrowia Polaków. Jednym z nich stały się złe nawyki żywieniowe. Jak czytamy w raporcie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH-PIB z 2020 roku zatytułowanym „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”2, pandemia tylko od wiosny do jesieni 2020 przyczyniła się do wzrostu masy ciała u 30% badanych. Ponadto 54% Polaków przekroczyło górną granicę normy w zakresie współczynnika BMI (≥ 25 kg/m2). Nadmierna masa ciała, złe nawyki żywieniowe i brak ruchu to pierwszy krok do rozwoju chorób cywilizacyjnych, między innymi: otyłości, schorzeń układu krążenia, cukrzycy typu 2 oraz nowotworów.

Racjonalna utarta masy ciała, która nie stanowi zagrożenia dla zdrowia pracownika, wymaga specjalistycznej wiedzy – i opieki – dietetyka i lekarza. Wprowadzenie odpowiednio dobranej diety powinno być poprzedzone przeprowadzeniem wskazanych przez lekarza badań.

– Tylko budowanie zdrowych nawyków żywieniowych pod okiem ekspertów może przynieść wymierne korzyści dla zdrowia. Z tego powodu w czasie pandemii pracownicy zaczęli dostrzegać, jak ważna jest opieka dietetyczna w procesie profilaktyki zdrowotnej – wyjaśnia Beata Rosiak.
 


Kolejny sondaż, przeprowadzony już na przełomie lutego i marca 2021 przez Ipsos, zatytułowany „COVID 365+”3, wykazał, że w kolejnych miesiącach trwania pandemii liczba Polaków, którzy przybrali na wadze średnio 5,7 kg, wyniosła aż 42%.

Konsultacje dietetyczne dotyczące zmiany sposobu żywienia oraz wspierające leczenie w przypadku występowania problemów zdrowotnych takich jak: nadwaga, otyłość, choroby autoimmunologiczne, insulinooporność czy schorzenia dietozależne, stały się nową potrzebą pracowników w zakresie ochrony ich zdrowia. Świadomość, że nadmierna masa ciała jest jednym z wiodących czynników zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu choroby wywołanej SARS CoV-2, wpłynęła także na postrzeganie dostępu do dietetyka jako cennego pozapłacowego benefitu pracowniczego.

Pracodawcy dostrzegli korelację pomiędzy występowaniem problemów dietetycznych, zaburzeniami nastroju a zwiększoną absencją pracowników. Pomoc psychologiczna i świadoma profilaktyka żywieniowa stały się ważnym kierunkiem działań prozdrowotnych realizowanych w firmach, w czasie pandemii.

Mnogość zapytań od naszych Klientów w tym zakresie spowodowała, że słuchając właśnie tych głosów TU INTER Polska wprowadziło do swojej oferty dwa rozwiązania: Pomoc Psychologa oraz Pomoc Dietetyka dla każdego klienta ubezpieczonego w ramach grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Nowe rozwiązania oferowane są jako opcje dodatkowe do wariantów linii INTER ZDROWIE i INTER VISION. Zapewniają one łatwy i szybki dostęp do psychologa i dietetyka w formie telekonsultacji w takiej liczbie świadczeń, by realnie wspomóc ubezpieczonego w skutecznej terapii.

Nowoczesność tego rozwiązania sprawia, że chętnie sięgają po nie zarówno duże korporacje, jak i małe przedsiębiorstwa. Rozmowa telefoniczna, wideokonsultacja czy wizyta w formie chatu dają możliwość ubezpieczonym swobodnego korzystania z nowych dodatków bez względu na miejsce pobytu – w domu, podczas kwarantanny czy w pracy.

Nowe dodatki doskonale wpisują się w misję TU INTER Polska, która wyrażana jest słowami zachęcającymi do zadbania o zdrowie swoje i swoich pracowników - „Poczuj się bezpiecznie”.

 

  1. https://piu.org.pl/raporty/mapa-ryzyka-polakow-jak-ubezpieczyciele-odpowiadaja-na-potrzeby-spoleczenstwa/
  2. http://bazawiedzy.pzh.gov.pl/wydawnictwa
  3. https://www.ipsos.com/pl-pl/covid-365-wyniki-badania-po-roku-pandemii

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI