Autor: Ilona Jaśkiewicz

Jest założycielką i dyrektor zarządzającą Qualitime – firmy świadczącej usługi z zakresu HR. Posiada 14-letnie doświadczenie w zarządzaniu w HR i konsultingu, w tym w zakresie wdrażania i zarządzania programami minimalizacji poziomu absencji chorobowej w przedsiębiorstwach z sektorów produkcyjnego, usługowego, SSC/BPO i HoReCa, jak również programach pozyskiwania feedbacku pracowniczego i informacji o nieprawidłowościach. Ilona posiada doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i komunikacji wewnętrznej.
W okresie poprzedzającym istnienie Qualitime, Ilona była pracownikiem wiodących firm konsultingowych, w tym McKinsey & Company w Warszawie i w Londynie. Jest absolwentką studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na University of Western Ontario w Kanadzie.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Czy mniejsze firmy potrzebują wewnętrznych kanałów komunikacji dla sygnalistów?

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. sygnalistów, przewiduje obowiązkowe wdrożenie poufnych, wewnętrznych kanałów komunikacji dla pracowników przez przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 250 osób - w terminie 14 dni od wejścia ustawy w życie. W grudniu 2023 r. obowiązek ten obejmie dodatkowo firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Czy oznacza to, że mniejsze firmy nie mają się teraz czym przejmować i mogą odłożyć rozwiązanie tej kwestii do 2023 roku lub nawet dłużej?

Czytaj więcej

Sygnaliści - najważniejsze obowiązki dla pracodawców jeszcze w 2021 roku

Unijna dyrektywa w sprawie ochrony sygnalistów (uchwalona już w 2019 r.) ma wejść w życie w państwach członkowskich Unii Europejskiej już 17 grudnia br. Niestety polski rząd wciąż nie przedstawił nawet projektu ustawy.

Stanowi to ogromne wyzwanie dla firm, które zatrudniają powyżej 250 osób - to one będą musiały najszybciej dostosować się do nowych przepisów. Choć to właśnie w ustawie znajdą się szczegóły dotyczące zgłaszania nieprawidłowości w firmach już teraz można podjąć działania mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw na nadchodzące zmiany.

Jakie to działania, co już możemy zrobić? Rozmawiamy z Iloną Jaśkiewicz - doświadczoną specjalistką ds. HR, założycielką Qualitime.

Czytaj więcej