Rola analizy danych w dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku kadrowo- płacowym

Współpraca z partnerami

Wykorzystanie i analiza danych to dziś kluczowa kwestia, która może pomóc firmom osiągnąć przewagę konkurencyjną. Mamy obecnie szeroki wachlarz możliwości wykorzystania narzędzi analitycznych. W zależności od specyfiki firmy, branży, rynku na którym działa, możemy przenieść tego typu rozwiązania na różne płaszczyzny biznesu: od handlu i magazynów przez płatności i księgowość aż po produkcję. W ostatnim czasie wzrosło też w tym zakresie znaczenie obszaru kadrowo-płacowego.

Coraz mniejszy przyrost naturalny, duża emigracja, starzejące się społeczeństwo – to główne czynniki, które stwarzają problemy w rekrutacji specjalistów. Aby sprostać wyzwaniom kadrowym warto postawić na oprogramowanie IT, które pomoże przetworzyć ogromne ilości danych wprowadzanych każdego dnia w każdej firmie.

Analiza danych przyszłością w HR

Przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość, że to pracownicy determinują rozwój firmy. Analiza danych kadrowo-płacowych może bezpośrednio przynieść korzyści Twojej firmie. Z pewnością ułatwia efektywne zarządzanie pracownikami poprzez przydzielanie im odpowiednich projektów czy zadań oraz optymalizuje ich pracę. Pozwala także zarządzać budżetem i kluczowymi wskaźnikami wydajności, takimi jak fluktuacje, nieobecności czy praca zdalna.

W dobie cyfryzacji analityka jest kluczowa przy utrzymywaniu konkurencyjności na rynku. W jakich aspektach może pomóc? Niżej omawiamy kilka z nich.

Controlling personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Controlling personalny jest instrumentem zarządzania, który określa stopień realizacji celów polityki personalnej zawartych w strategii firmy oraz, jeśli to konieczne, wskazuje na konieczność podjęcia działań naprawczych.

Do najczęściej stosowanych narzędzi controllingu personalnego zaliczamy:

  • strategiczną kartę wyników,
  • mierniki ilościowe i jakościowe,
  • analizę ABC,
  • model oceny 360 stopni.

Kluczowe wskaźniki efektywności w dobie rynku pracownika

Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicator) pomagają firmie zrozumieć, jak radzi sobie z realizacją celów, zadań strategicznych i operacyjnych. KPI w obszarze HR pozwalają mierzyć finansowe i niefinansowe wskaźniki efektywności dla procesów związanych z kapitałem ludzkim. 

Interaktywne dashboardy (panele menadżerskie) to praktyczny sposób prezentacji kluczowych wskaźników wydajności firmy. Dzięki pokazywanym w nich wskaźnikom i parametrom biznesowym, menedżerowie i kierownicy działu HR mogą na bieżąco kontrolować stopień realizacji celów wyznaczonych pracownikom lub ogólną sytuację kadrową  w firmie.

Planowanie kosztów osobowych warunkiem sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem

Jednym z najważniejszych zadań działów personalnych jest wsparcie organizacji w procesie przygotowania planu kosztów pracowniczych. Zaangażowanie ekspertów kadrowo-płacowych, jak również wykorzystanie specjalistycznych systemów analityczno-raportowych, pozwala na prawidłowe ujęcie wszystkich elementów składających się na łączny koszt pracodawcy.

Wiele organizacji posiada w swoich zasobach rozwiązania klasy Business Intelligence, których wykorzystanie może znacznie usprawnić planowanie zatrudnienia i kontrolowania kosztów pracowniczych na każdym etapie.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Niewątpliwe, wszystkie zmiany zachodzące na światowym rynku prowadzą do coraz większej automatyzacji rynku pracy. Wielu przedsiębiorców szybko reaguje i coraz częściej inwestuje w zaawansowane narzędzia analityczne. Tego typu rozwiązania mogą usprawnić nie tylko proces rekrutacji przez uproszczenie wyboru odpowiedniego CV, ale również zoptymalizować działalność firmy poprzez monitorowanie wydajności pracowników na podstawie sprzedaży, liczby przepracowanych godzin, sklepu i innych zmiennych. Zaawansowane funkcje analityczne umożliwiają również określenie godzin, dni i sezonów, które wymagają najwięcej personelu.

Comarch BI w działach HR

Comarch od blisko 20 lat wspiera małe, średnie i duże firmy w obszarze poprawy zarządzania zasobami ludzkimi. Ich dynamiczny rozwój nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony nowych technologii analitycznych.

Pobierz bezpłatnego ebooka i przeczytaj, z jakimi korzyściami wiąże się zastosowanie rozwiązań analitycznych Comarch BI w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi:

  • możliwość podejmowania decyzji w oparciu o wiarygodną i łatwo dostępną informację,
  • uproszczenie niektórych procedur i przyspieszenie obiegu informacji w firmie,
  • łatwiejsze osiąganie celów przedsiębiorstwa oraz kontrola ich wykonania,
  • szybka reakcja na zmieniającą się sytuację na rynku pracy oraz inne czynniki zewnętrzne.

 

Więcej:

Systemy klasy Business Intelligence (BI):  https://www.comarch.pl/erp/business-intelligence/

Oprogramowanie dla firm z każdej branży z pełną obsługą kadr: https://www.comarch.pl/erp/branze-i-rynki/ 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI