Przeciwdziałanie mobbingowi i innym niepożądanym zjawiskom w firmach. 19-20 stycznia

Wydarzenia

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wraz ze współorganizatorami oraz partnerami merytorycznymi zaprasza na konferencję pod tytułem „Przeciwdziałanie mobbingowi i innym niepożądanym zjawiskom w firmach”. Konferencja odbędzie się 19 stycznia 2023 r., po której nastąpi dzień warsztatów – 20 stycznia. Konferencja odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W ramach konferencji omówione będą prawne aspekty dotyczące przeciwdziałania mobbingowi oraz zalecenia „dobre praktyki”. Wśród zaproszonych prelegentów są prawnicy, mediatorzy, pracownicy naukowi i dziennikarze.

Andrzej Blikle – profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk. Wykładał na uniwersytetach w Polsce, USA, Kanadzie, Danii i Szwecji.

Wiesław Kot – doktor, profesor WSUS w Poznaniu, wykładowca akademicki, krytyk filmowy, publicysta.

Renata Kim – dziennikarka radiowa i prasowa. Szefowa działu "Społeczeństwo" Newsweek.

Tomasz Kałużny – sędzia sądu pracy, członek Gemme.

Małgorzata Kożuch – adwokat, mediator, prezes Centrum Mediacji przy NRA, trenerka mediacji, pracownik naukowy w katedrze Prawa Europejskiego na UJ w Krakowie.

Agnieszka Lisiecka – adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy. Kieruje praktyką prawa pracy.

Monika Zakrzewska – prawniczka, doktorantka Uniwersytetu SWPS.

Małgorzata Szwedowska – adwokat, mediator, trener; specjalizuje się w mediacjach wewnątrzorganizacyjnych i prowadzi kursy na mediatora firmowego;

Małgorzata Czachor – Head of HR w Fortum, gdzie zarządza zespołem People we wszystkich spółkach w grupie Fortum Polska; absolwentka socjologii, prawa  oraz studiów podyplomowych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Izabela Nowak – redaktor naczelna magazynu HR Biznes Partner (najbardziej poczytnego magazynu branżowego HR); szefowa rynku Business w Forum Media Polska.

Monika Nowacka-Şahin – CEO spółki Dreamcast, autorka projektów Forum Zdrowie Pracownika; zorganizowała 36 edycji "kongresów kadry" (jednej z największych konferencji dla branży HR).

Tina Sobocińska – HR4future, Founder & HR Strategic Advisor. HR Director z ponad 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach, wykładowca na Uniwersytecie SWPS i w SGH.

Filip Rostecki – trener i konsultant w House of Skills; specjalizuje się w obszarach tj. zarządzanie różnorodnością i budowanie przywództwa.

Małgorzata Chruściak – adwokat, coach biznesu, mentorka prawników, certyfikowany trener FRIS.

Małgorzata Miszkin – Wojciechowska – dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan, radczyni prawna, mediatorka, członkini Gemme.

Anna Mazurczak - adwokat, wiceprzewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

PROGRAM WYDARZENIA:

Poniżej udostepniamy formularz zgłoszeniowy, który po wypełnieniu nalezy przesłać na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl

FORMULARZ PDF

Organizatorami i partnerami merytorycznymi konferencji są: Naczelna Rada Adwokacka, Centrum Mediacji przy NRA, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Centrum Mediacji Lewiatan, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet SWPS, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. , House od Skills, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

Patronat medialny:

  • magazyn HR Biznes Partner
  • portal prawo.pl
  • HR Na Szpilkach

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI