#PowiedzCześćRóżnorodności razem z nami! Takiej kampanii społecznej jeszcze nie było!

Temat tygodnia

9 maja 2023 r. startuje ogólnopolska kampania społeczna #PowiedzCześćRóżnorodności. Jej inicjatorzy - Fundacja DEI Alliance oraz firma Better - połączyli siły z ponad 20 partnerami, by wspólnie pokazać wartość, jaką z różnorodności czerpią firmy, organizacje i całe społeczeństwo. Jako ludzie tworzymy niepoliczalny zbiór różnorodnych doświadczeń i perspektyw oglądania świata, wzajemnie się uzupełniamy i wzbogacamy. Warto z tego skorzystać.
Celem kampanii jest promowanie pozytywnej siły różnorodności - która łączy, inspiruje, jest motorem napędowym organizacji.

Doceńmy różnorodność

Żyjemy w ogromnie zróżnicowanym świecie, a skala tego zróżnicowania coraz silniej dociera do społecznej świadomości. Czas potraktować to jako szansę na docenienie ogromnego bogactwa, jakie ze zjawiskiem różnorodności się pojawia.

Firmy, które opierają swoje strategie i inicjatywy na różnorodności i włączeniu, budują takie miejsca pracy, w których osoby zatrudnione czują się dowartościowane, w których wspiera się je w realizacji ich potencjału.

92% młodych Polaków wybrałaby pracodawcę, który dba o różnorodność i buduje włączającą kulturę organizacyjną*, zaś 83% pracowników jest otwartych na pracę w różnorodnym i wielokulturowym zespole**. Badania jasno pokazują oczekiwania pracowników i pracownic. To niewątpliwie motywacja do wdrażania strategii i działań na rzecz różnorodności i włączenia - mówi Paweł Niziński, prezes Better - jeden z inicjatorów Kampanii.

Ewa Leśnowolska, dyrektorka operacyjna Fundacji DEI Alliance, dodaje: Coraz częściej podkreśla się, że różnorodność, równe szanse i kultura włączenia to trzy wartości fundamentalne dla  przyszłego rozwoju współczesnych organizacji, a może nawet dalszego ich istnienia. Potrzebujemy miejsc pracy autentycznie otwartych na ludzi; takich, w których holistycznie podchodzi się do osób zatrudnionych, w których dostrzega się ich wielowymiarowość i wychodzi się naprzeciw ich potrzebom.

Moc osobistych historii w miejscach pracy

#PowiedzCześćRóżnorodności to kampania społeczna, która jest świadectwem takiego podejścia w biznesie. Oddaje głos pracownikom i pracownicom konkretnych firm. Zaprasza ich do tego, by opowiedzieli o sobie, pokazali, co jest dla nich ważne, ale też podzielili się tym, jak osobiste doświadczenia budują miejsca pracy. Czy przekłada się to na atmosferę w zespole i wzajemną chęć współpracy? Czy pracodawcy - znając lepiej swoich pracowników i pracownice - skuteczniej odpowiadają na ich potrzeby?

Olga z CD PROJEKT RED, Ania, Gosia i Pierre z Philip Morris, Alisa z Deloitte, Krzysztof z Leżę i Pracuję, Anita z Grupy ANG, Anna z Sharebee, Omaid z Inclusive.Buzz zapraszają nas do swojego świata i dzielą się swoimi historiami. Pokazują także, że ich doświadczenia, wielowymiarowość ich tożsamości są mile widziane w miejscach pracy. Partnerzy strategiczni kampanii - firmy, w których pracują bohaterowie i bohaterki - udowadniają, że docenienie różnorodności, a także autentyczne budowanie kultury włączającej wzmacnia całą organizację. Chętnie też dzielą się swoimi praktykami i pokazują, jak to robić na co dzień.

To, że takie kampanie powstają, oznacza że w temacie różnorodności mamy jeszcze wiele do powiedzenia, a przede wszystkim – do zrobienia. Cieszy nas fakt, że w debatę na temat istoty budowania równościowego środowiska pracy włącza się biznes, którego działania w tym zakresie mają ogromne znaczenie. W Philip Morris przeprowadzamy transformację naszego biznesu m.in. w oparciu o wartości wynikające z naszej strategii I&D (Inclusion & Diversity).  Wiemy, że różnorodność świadczy o naszej sile, dlatego cieszymy się, że możemy być częścią tej kampanii – komentuje Ewa Sobiech,  Menedżerka ds. Zaangażowania Pracowników, Inkluzywności oraz Różnorodności w Philip Morris w Polsce.

Człowieka nie da się opisać jednym słowem

Takie hasło przewodnie towarzyszy kampanii #PowiedzCześćRóżnorodności. Tożsamość nas wszystkich zbudowana jest z licznych elementów, a sprowadzanie człowieka do jednej cechy zawsze jest niekompletne i bywa krzywdzące. Kampania ma na celu pokazanie wielowymiarowości różnorodności i zachęcenie do holistycznego podejścia do pracowników i pracownic. Takie podejście umożliwia zrozumienie różnych perspektyw, doświadczeń, ale też barier i szans rozwoju w miejscu pracy. To zaś pozwala budować prawdziwie otwarte, bezpieczne i sprawiedliwe organizacje.

Dbanie o różnorodność, czyli foster inclusion, to jedna z wartości Deloitte, dlatego udział w tej kampanii jest dla nas szczególnie ważny. Jednocześnie marzę o rzeczywistości, w której inicjatywy z zakresu DEI nie będą potrzebne, bo społeczeństwo i miejsca pracy będą przyjazne i otwarte dla wszystkich bez względu na płeć, wiek, orientację psychoseksualną, narodowość czy stopień sprawności – mówi Maja Zabawska, partnerka w Dziale Doradztwa Podatkowego, liderka Diversity Equity Inclusion w Deloitte.

Każde miejsce pracy może (i powinno) być otwarte na różnorodność

Organizatorzy i partnerzy kampanii pochodzą z różnych sektorów (biznes, organizacje pozarządowe, uczelnia), reprezentują różne branże (kreatywne, produkcyjne, usługowe) i wielkości organizacji (zatrudniają od kilku do kilku tysięcy osób). Łącząc się w kampanii pokazują, że dostrzeżenie różnorodności i budowanie włączających miejsc pracy jest absolutnie dla każdego. W ten sposób zapraszają też inne organizacje i firmy, by przyłączyły się do świętowania różnorodności - która otwiera nas, uczy szacunku i empatii do drugiego człowieka, wzbogaca nasze zespoły.

Dołączenie do akcji #PowiedzCześćRóżnrodności jest kolejnym krokiem w naszych działaniach na rzecz otwartości w branży gier wideo. Nasza największa siła to ludzie i ich różnorodność, dlatego mocno stawiamy na to, by tę różnorodność pielęgnować, tworząc bezpieczne i przyjazne warunki pracy. Wierzymy, że inkluzywne środowisko CD PROJEKT RED wspomaga rozwój nie tylko naszych pracowników, ale i całej branży. – mówi Agnieszka Szamałek-Michalska, Culture, Diversity & Inclusion Director w CD PROJEKT RED.

Dołącz do Kampanii! Twoja historia też jest ważna

Świętować mogą nie tylko organizacje; również indywidualne osoby. Dlatego na specjalnie dedykowanej kampanii stronie www.czescroznorodnosci.pl powstało narzędzie #DiverStory, dzięki któremu każdy i każda z nas może opowiedzieć o sobie: stworzyć swój plakat, zawrzeć w kilku słowach swoją historię i pokazać światu, kim jest. Każda taka historia niesie wielką moc osobistego przekazu.

***
Dzięki Screen Network - partnerowi strategicznemu, kampania będzie obecna w przestrzeni outdoorowej - w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Szczecinie. Do połowy lipca 2023 będzie również gościć w mediach społecznościowych. Działania związane z kampanią obserwować można na dedykowanej stronie www.czescroznorodnosci.pl


Organizatorzy Kampanii:

Fundacja DEI Alliance - fundacja skupiona na zagadnieniach różnorodności, równych szans i włączenia; poprzez swoje działania zmienia biznes i społeczeństwo na bardziej włączające i otwarte.

Better - firma consultingowa - reprezentant ruchu B Corp w Polsce,  doradzająca w dziedzinie etycznego biznesu, różnorodności i włączenia, zrównoważonego rozwoju oraz strategicznej komunikacji z interesariuszami.

Partnerzy Strategiczni: CD PROJEKT RED, Deloitte, Grupa ANG, Inclusive.Buzz, Leżę i Pracuję, Phillip Morris, Sharebee, Screen Network.

Partnerzy Wspierający: Ashoka, AHK - Polsko-Niemiecka Izba Handlowa, Brand24, Dare IT, Dream Employer, Havas Warsaw, Karta Różnorodności, NESsT, No Fluff Jobs, SWPS

Partnerzy Medialni: Wirtualna Polska, Forum Media Polska, HR Business Partner, NNO.pl

Idea Kreatywna: Havas Warsaw
 

*https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/Raport-Pierwsze-kroki-na-rynku-pracy-2021.html
**https://twoje.sodexo.pl/raport-bezmaski?utm_source=PR&utm_medium=pr_organic&utm_campaign=22_aug_pl_gt_bn22_campaign&utm_term=CEL_gt_raportmaska_TG&utm_content=CEL_gt_raport_TG_KREACJA

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI