i-Sport Fitness Index to nowatorski program badania sprawności fizycznej opracowany z myślą o pracodawcach przez Agencję i-Sport

Temat tygodnia

Pracodawcy od lat mają do dyspozycji wachlarz rozwiązań z obszaru sportu i aktywności fizycznej dla swoich pracowników. Ale jak zmotywować pracownika do regularności? Jak wspomóc go w doborze aktywności, które przyniosą mu największą korzyść, a nawet staną się istotnym elementem profilaktyki zdrowotnej? Rozwiązanie opracowała Agencja i-Sport. „Na aktualną sytuację popandemiczną, zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej, warto spojrzeć z szerszej perspektywy” – mówi Renata Talarek, CEO i Co-founder i-Sport Group. „By w pełni zadbać o dobrostan pracownika, warto zacząć od zbadania jego rzeczywistych potrzeb, w tym sprawności fizycznej, by następnie określić obszary, które może wzmacniać dzięki indywidualnie dobranym dla niego benefitom. Właśnie w tym celu stworzyliśmy i-Sport Fitness Index”.
 


Poznaj kompleksowy zestaw narzędzi do regularnego i wiarygodnego monitorowania sprawności fizycznej swoich pracowników.

Program składa się z 12 ćwiczeń fizycznych, które sprawdzają 7 głównych cech motorycznych człowieka: siłę, zwinność, wytrzymałość, gibkość, równowagę, szybkość, skoczność. Indywidualne wyniki poddane algorytmowi generują i-Sport Fitness Index, czyli wskaźnik ogólnej sprawności fizycznej pracownika, wyrażony w skali od 1 do 10, gdzie liczba 5 to średni wynik dla populacji. Następnie zarówno uczestnik, jak i pracodawca otrzymują raport zawierający szczegółową analizę wyników. Dzięki niemu pracownik dowie się do jakiej aktywności ma naturalne predyspozycje, które cechy motoryczne są wiodące, a które warto wzmacniać i dlaczego. Pracodawca zaś pozna wyniki zanonimizowane, które pokażą cechy, wokół których warto budować programy sportowe dla pracowników, by motywować ich do aktywności, ale także wyłonią te obszary, nad którymi warto się pochylić i zbudować odpowiedni program profilaktyki zdrowotnej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i-Sport kompleksowo, krok po kroku przeprowadzi HR przez sprawdzenie i diagnozę stanu faktycznego, analizę wyników, oraz doradztwo w dobraniu odpowiednich narzędzi i programów, aż po program cyklicznego badania sprawności, sprawdzającego skuteczność zarekomendowanych działań. 
 

 


W atmosferze dobrej zabawy i-Sport realizuje ważną misję budowania świadomości kluczowej roli, jaką pełni codzienna sprawność i aktywność fizyczna w naszym życiu.

Zobacz pełną prezentację i-Sport Fitness Index link - https://i-sportagency.com/wp-content/uploads/2022/09/i-sport_fitness_index.pdf

Poznaj i-Sport link https://i-sportagency.com/

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI