Adaptacja do zmiennego otoczenia: jak przebiega procedura wdrożenia nowego pracownika do firmy

Współpraca z partnerami

Szybka adaptacja kandydata do pracy w zmiennym otoczeniu to pełen wachlarz korzyści dla całego przedsiębiorstwa. Już pierwszy dzień w pracy może zaowocować większą satysfakcją, motywacją oraz lojalnością osoby zatrudnionej. Jak zatem prawidłowo przeprowadzić onboarding pracownika i dlaczego kultura uczenia się jest w tym procesie tak bardzo istotna?

Uczenie się jako odpowiedź na zmienność otoczenia

Otoczenie organizacji to zespół czynników, które mają wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Znajdują one odzwierciedlenie w jego strategii. Rozróżniamy otoczenie wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Mechanizmy funkcjonujące w ramach danej organizacji, jak również ludzie w niej zatrudnieni stanowią część otoczenia wewnętrznego. Za środowisko zewnętrzne uznamy natomiast cały kontekst znajdujący się poza strukturami organizacji. Wywiera on niemały wpływ na jej działanie. Łatwiej oczywiście kształtować środowisko wewnętrzne, jednak organizacje mogą uczyć się skutecznego reagowania na pochodzące z zewnątrz bodźce.

Plan rozwoju firmy powinien w szczegółach odnosić się do otoczenia wewnętrznego, gdyż na nie mamy największy wpływ. Organizacja powinna przejawiać dużą otwartość oraz gotowość na zmiany. Istnieją obszary, gdzie pracownicy regularnie zmuszeni są do opuszczania strefy komfortu. Otoczenie zmienne wymaga szybkiej adaptacji do nowych warunków. Może to przesądzić o dalszym kierunku rozwoju firmy.

Adaptacyjność - dlaczego warto się jej uczyć

Warunki zewnętrzne pozostają w dużej mierze poza kontrolą firmy. Zmiany otoczenia sprawiają, że dotychczasowa strategia może przestać przynosić korzyści. Stąd też duża potrzeba elastyczności, a tym samym szybkiej adaptacji do nowych zasad. Istotną rolę w tym procesie odgrywają ludzie oraz ich chęć do zdobywania coraz to nowszej wiedzy.

Elastyczność pracowników pomaga firmie odpowiednio szybko dostosować się do zmian. Adaptacja możliwa jest m.in. dzięki stałemu rozwojowi personelu. Co mogą zrobić osoby decyzyjne, aby wspierać dopasowywanie się podwładnych do zmiennego otoczenia? Niezwykle istotną rolę w tym procesie odgrywa skuteczne zarządzanie szkoleniami. Kultura uczenia się czyni personel bardziej kreatywnym i innowacyjnym. Należy nią objąć zarówno obecnych, jak i nowych pracowników.

Onboarding pracownika. O czym trzeba pamiętać

Onboarding pracownika to proces wdrażania nowego pracownika. To wbrew pozorom nie tylko pakiet obowiązkowych szkoleń. To także cały zakres czynności, które powinny sprawić, że nowa osoba poczuje się w naszym biurze dobrze. Naprawdę dużo zależy od pierwszego wrażenia.

Pierwszy dzień w nowej przestrzeni pracy ma kluczowe znaczenie. Na tę okazję dobrze jest wypracować szczegółowy plan działania. Proces onboardingu powinien obejmować komunikację mailową i telefoniczną jeszcze przed jego przyjściem do biura.

Jak zatem powinien wyglądać pierwszy dzień w pracy? Najpierw powitanie. Nowy pracownik powinien poznać swoje stanowisko pracy, jak również zespół, który od tej pory będzie wspierał swoimi kompetencjami. Warto oprowadzić pracownika po biurze i pokazać mu najistotniejsze punkty w całej przestrzeni biurowej.

Rola onboardingu w procesie wdrażania nowego pracownika

Plan onboardingu nie może być przypadkowy. Powinien mieć z góry ustalony cel. Trzeba pamiętać, że pierwszy dzień w nowej pracy to nierzadko stresujące doświadczenie. Stąd też warto dążyć do złagodzenia negatywnych emocji. W jaki sposób? Poprzez zaplanowanie całego procesu w najmniejszych szczegółach.

Zanim pracownik pojawi się w biurze, powinien czekać na niego służbowy laptop, biurko oraz inny niezbędny sprzęt. Należy wydelegować opiekuna, który będzie odpowiedzialny za przywitanie oraz wprowadzenie zatrudnionego kandydata do obowiązkowych szkoleń oraz przewidzianych dla niego zadań. Kursy wprowadzające powinny możliwie szybko przygotować go do pełnienia obowiązków, jednak nie mogą być przeładowane wiedzą. Jeśli zakres wiadomości jest duży, warto rozłożyć szkolenia w czasie.

Co dalej?

Zatrudniamy pracownika. Pierwszego dnia następuje powitanie, podpisanie umów i pozostałych dokumentów, prezentacja zespołu oraz biura. Następny krok to niezbędne szkolenia. Zależy nam, żeby pracownik jak najszybciej podjął pracę, poczuł się dobrze i bezpiecznie w nowym miejscu, jak również zintegrował się z nowym zespołem. To jednak nie wszystko.

Po zakończeniu onboardingu warto porozmawiać z nowym pracownikiem o przebiegu wdrożenia. Krótki wywiad powinien udzielić odpowiedzi, czy treści szkoleń zostały przekazane w przystępny sposób, czy coś należałoby zmienić i czy pracownik jest gotowy do podjęcia powierzonych mu zadań.

To jednak nie koniec inwestycji w rozwój nowo zatrudnionego kandydata. Od tego momentu warto monitorować jego postępy i udzielać niezbędnego wsparcia merytorycznego. Niezwykle istotna okaże się tutaj zarówno wymiana wiedzy wewnątrz teamu, jak również dalsze doskonalenie pracownika. To właśnie te aspekty pozwolą mu odnaleźć się wewnątrz organizacji i stale adaptować do twórczej pracy w zmiennym otoczeniu.

Więcej wiedzy i inspiracji znajdziesz na tomHRM

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI