Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Łukasz Kuczkowski

Radca prawny / Partner / MBA / Kieruje biurem w Poznaniu
Łukasz posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prawie pracy i HR, w tym w prowadzeniu pracowniczych postępowań sądowych.
Doradza w zakresie zbiorowego stosunku pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układu zbiorowego i innych porozumień z organizacjami związkowymi oraz gwarancji pracowniczych.
Prowadzi procesy restrukturyzacji pracowniczych obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.
Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.
Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.
Łukasz jest członkiem European Employment Lawyers Association. Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.
Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz