Autor: Edyta Defańska-Czujko

Adwokat, Counsel w Crido Legal; od wielu lat doradza pracodawcom w zakresie prawa pracy we wszelkich aspektach szeroko pojętego HR. Posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących w szczególności outsourcing pracowniczy i zwolnienia grupowe oraz w złożonych, także transgranicznych transferach pracowników.  

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Monitoring w firmie. Gdzie jest granica, której nie powinien przekroczyć pracodawca?

Zagadnienie monitoringu pracownika już od dawna budziło wiele wątpliwości, chociażby z uwagi na to, że dochodzi tu do kolizji interesu pracodawcy i pracownika. Monitoring nierozerwalnie związany jest z zagrożeniem dla poszanowania prawa do prywatności i godności pracownika. Mimo że dotychczas monitoring nie był regulowany w przepisach prawa pracy, w praktyce generalne wymogi jego stosowania określone były przez doktrynę i orzecznictwo, co potwierdzało jednocześnie zasadność ustanowienia przepisów w przedmiocie ww. materii. 

Czytaj więcej