Dołącz do czytelników
Brak wyników

INFO & BUSINESS

21 kwietnia 2020

Trudne decyzje pracodawców w czasie pandemii

108

Pandemia koronowirusa i wynikające z niej obostrzenia sanitarne w bezprecedensowy sposób sparaliżowały praktycznie całą gospodarkę. Aby ograniczyć przemieszczanie się ludności władze wprowadziły nakaz zamknięcia wielu firm - sklepów i placówek usługowych, kin, hoteli, czy restauracji. Inne, działające jeszcze przedsiębiorstwa również notują spadki przychodów. Tysiące osób pozostają w domach, a nie w każdej branży możliwa jest praca zdalna. Pracodawcy drastycznie ograniczają koszty, w tym redukując zatrudnienie. Jaką politykę HR przyjąć na czas pandemii, z jakich rozwiązań skorzystać i jakie wnioski wyciągnąć na przyszłość?

Według danych Krajowej Izby Gospodarczej, w Polsce pracę może stracić od 320 do 480 tys. osób w wariancie optymistycznym, a w pesymistycznym nawet do 1,28 mln. Pracodawcy RP na podstawie przeprowadzonej ankiety, wskazują, iż w ciągu najbliższych 3 miesięcy redukcję zatrudnienia planuje aż trzy czwarte zapytanych przedsiębiorstw, ponieważ już dziś ponad 90 proc. z nich odczuwa spadek przychodów1. Z kolei zdaniem ekonomistów z Centrum Analiz Ekonomicznych, osób, które stracą pracę może być ponad 780 tys.2 Nie ulega wątpliwości, że rynek pracy przeżywa kryzys, a powrót do normalnego, stabilnego stanu sprzed pandemii może potrwać nawet kilkanaście miesięcy.

POLECAMY

Jak pracodawcy mogą reagować w obecnej sytuacji?

- Pracodawcy stoją w obliczu bardzo trudnych decyzji. Część przedsiębiorstw stara się  utrzymać obecny poziom zatrudnienia, sięgając po pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz wprowadzając przestój lub zmniejszając wymiar etatów. Brak zwolnień wiąże się z poniesieniem większych kosztów, ale ma też swój pozytywny aspekt - większe oddanie i lojalność pracowników w przyszłości oraz sprawniejszy powrót do pełnej działalności po unormowaniu się sytuacji. Druga opcja to zwolnienia, które doraźnie odciążą finanse firmy, ale spowolnią i utrudnią odbudowę biznesu po zakończeniu pandemii – komentuje Katarzyna Leśniewska, p.o. dyrektora działu rekrutacji w LeasingTeam Professional.

Przedsiębiorstwa, które przed Covid-19 prowadziły bezpieczną politykę HR, umiejętnie dzieląc stan zatrudnienia na pracowników etatowych i leasingowanych, stałych i czasowych, lepiej poradzą sobie w obecnej sytuacji, bo mają niższe koszty stałe. Jednak nawet te, w których strukturze dominują pracownicy etatowi i teraz muszą podjąć trudne decyzje dotyczące zwolnień grupowych, ważne, by miały na uwadze przyszłość i przeprowadziły je w sposób zgodny z prawem, bezpieczny i jak najmniej dotkliwy dla pracowników, np. oferując im usługę outplacementu, która choć w pewnym zakresie umożliwi zwalnianym pracownikom znalezienie nowej pracy. - W LeasingTeam Professional takie procesy przeprowadzamy od wielu lat i okazują się bardzo skuteczne. Wiele osób znajduje nowe zatrudnienie, a dzięki otrzymanej pomocy, po kryzysie chętniej wracają do dawnego pracodawcy, jeśli tylko pojawi się taka możliwość. Również ci, którzy w firmie pozostają, przychylniej patrzą na wprowadzane zmiany i nie tracą motywacji do pracy - mówi Katarzyna Leśniewska.

Do doświadczonej agencji zatrudnienia warto zwrócić się jeszcze z innego powodu - może się okazać, że właśnie poszukuje ona pracowników dla innych swoich klientów i chętnie przejmie część zwalnianych pracowników. - Jakkolwiek na rynku pracy stałej obserwujemy zniżkę zapotrzebowania na nowych pracowników, to w  obszarze pracy tymczasowej widzimy znaczną dysproporcję pomiędzy branżami – jedne zwalniają, np. motoryzacyjna, inne zatrudniają, np. spożywcza, logistyczna. Również e-commerce jest w mniejszym stopniu dotknięty sytuacją związaną z SARS-CoV-2 – tam pojawia się zapotrzebowanie na pracowników do obsługi klientów, czy kompletowania i wysyłania paczek - podkreśla Katarzyna Bryła, kierownik regionu w LeasingTeam.

Dwa scenariusze na przyszłość

Niezależnie od działań doraźnych, ważne, by pracodawcy myśleli także jak zabezpieczyć się na przyszłość, by móc elastycznie reagować zarówno na spadki koniunktury, jak i wzrosty. W związku z pandemią rysują się dwa zasadnicze scenariusze, a w każdym wskazana jest zrównoważona polityka zatrudnienia.

– Żyjemy w niepewnych czasach, rzeczywistość zmienia się dynam...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "HR Business Partner"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy