Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategia

1 października 2019

Szczęście w pracy zyskuje na znaczeniu

0 50

Niedobór talentów, wzrost oczekiwań pracowników czy rosnące koszty zatrudnienia to tylko nieliczne z wyzwań, jakie stawia przez pracodawcami obecny rynek pracy. Organizacje dwoją się i troją, aby przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników, zwiększając nakłady na działania związane z budowaniem wizerunku pracodawcy (ang. employer branding) i zapewnieniem pozytywnych doświadczeń pracowników (ang. employee experience). Szczęście i radość w pracy, traktowane dotychczas jako „produkt uboczny” pozytywnych wyników, zaczynają być postrzegane jako źródło sukcesu biznesowego. Badanie „Radość w pracy 2019”, przeprowadzone przez HRM Institute i Universum na zlecenie AmRest potwierdza, że poczucie szczęścia w pracy przekłada się m.in. na większą efektywność, wyższy poziom energii, kreatywność czy jakość relacji ze współpracownikami.

AmRest jest liderem rynku restauracyjnego w Polsce, zatrudnia blisko 50 000 pracowników na 26 rynkach, a jej misją jest wnoszenie większej radości w życie (ang. Bring fun to life). Ambicją firmy w obszarze miejsca pracy jest stworzenie takiego środowiska, w którym pracownicy mogą rozwijać skrzydła, mają wpływ na rozwój swój i organizacji, robią to, co kochają, i czują się doceniani – a to wszystko w przyjaznej i inspirującej atmosferze. Zatem radość znajduje się w DNA organizacji i na tej idei opierają się wszystkie działania AmRest. Dlatego firma postanowiła przekonać się, czy Polacy są szczęśliwi w pracy i jak ważna jest dla nich ta kwestia. W 2018 roku po raz pierwszy opublikowano wyniki badania „Radość w Pracy”, zainicjowanego przez AmRest. Aż 88% respondentów potwierdziło, ze radość w pracy jest dla nich ważna. W tym roku firma zaprosiła do współpracy dodatkowego partnera – Universum, postanowiła wyjść poza granice Polski, a badanie nabrało międzynarodowego charakteru.

Chcemy być szczęśliwi w pracy

O opinie na temat szczęścia w pracy zapytano mieszkańców 12 krajów (Chiny, Europa, Rosja), zarówno doświadczonych pracowników, jak i studentów. Wyniki potwierdzają, że niezależnie od tego, skąd pochodzimy, co robimy i ile mamy lat, radość w pracy jest dla nas ważna (94% wskazań). Najwyższy wynik osiągnęły Niemcy i Hiszpania – aż 99% respondentów pochodzących z tych krajów wskazało, że to dla nich istotna  kwestia. Najniższy odsetek osób deklarujących, że radość w pracy jest bardzo ważna osiągnęła Rosja – wskazało tak 85% ankietowanych. Dla Polski ten odsetek wynosi 93%. Okazuje się również, że szczęście w pracy jest czynnikiem, który zatrzymuje nas u obecnego pracodawcy - w większości krajów, w których przeprowadzone było badanie, ankietowani deklarują, że gdyby praca przestała im dawać radość, szukaliby innej (68% wskazań).

Każdy ma swoją definicję szczęścia

Radość i szczęście w pracy kojarzą się pracodawcom zazwyczaj z imprezami integracyjnymi, świetnym biurem, możliwością zagrania w „piłkarzyki” w trakcie pracy czy benefitami. Jednak definicji szczęścia w pracy jest tyle, ilu pracowników.. Badanie pokazało jednak, że jest kilka czynników najczęściej utożsamianych z radością w pracy:

  1. Atmosfera, w której mogę się czuć swobodnie i nie boję się wyrażania swoich poglądów (36% wskazań).
  2. Praca z ludźmi z poczuciem humoru oraz wspólne śmianie się z kolegami z pracy (31% wskazań).
  3. Pasja do tego, co robię (28% wskazań).
  4. Pozytywny feedback i docenienie ze strony współpracowników i szefa (24% ankietowanych).
  5. Frajda (radość) z realizacji zadań (18% ankietowanych).

Zatem o szczęście w pracy można dbać bez wielkich nakładów finansowych. Czy istnieje zatem przepis na radosną organizację?

Recepta na szczęście

O przepis na radość musimy pytać tych, do których nasze działania będziemy kierować, czyli pracowników. To przecież oni najlepiej wiedzą, co da im szczęście w pracy. Możemy sięgnąć po badania opinii, wywiady indywidualne czy grupowe warsztaty. To, jaką metodę wybierzemy, zależy od wielkości organizacji, narzędzi komunikacji, otwartości pracowników na dzielenie się tym, co myślą. Niezależnie od tego, w jaki sposób zbierzemy informacje, efekt będzie ten sam: odkryjemy, czy pracownicy są szczęśliwi, co sprawia, że chcą z nami pracować, i co daje im radość. Gdy posiadamy taką wiedzę, możemy ją zamienić w konkretne działania – takie, które odpowiedzą na oczekiwania pracowników.

Kto odpowiada za szczęście w pracy?

Na rynku pracy coraz częściej poszukiwani są Chief Happiness Officerowie/ Specjaliści ds. Szczęścia w Pracy. Jednak radość i szczęście w pracy to odpowiedzialność nie tylko dedykowanych pracowników czy działów HR, ale przede wszystkim liderów i samych pracowników. To właśnie inni ludzie, z którymi pracujemy, mają największy wpływ na nasze poczucie szczęścia w pracy. Dajmy pracownikom przyzwolenie i przestrzeń na to, aby sami dbali o pozytywną atmosferę i wdrażali takie radosne rozwiązania, jakie im najbardziej odpowiadają.

Szczęście w pracy ma moc!

Okazuje się, że szczęście w pracy przyczynia się do sukcesu biznesowego i budowania przewagi konkurencyjnej. Szczęśliwy pracownik to bardziej wydajny pracownik –  szczęśliwi pracownicy są o 43% bardziej produktywni i aż o 86% bardziej kreatywni. [ZK1] To przekłada się na wyniki finansowe firmy - radosne organizacje zarabiają o 20% więcej niż konkurencja. [ZK2]  Potwierdzają to wyniki badania „Radość w pracy”. Aż 96% ankietowanych zadeklarowało, że poczucie szczęścia w pracy sprawia, że są oni bardziej efektywni. Respondenci zgodzili się również co do tego, że radość w pracy może poprawić relacje międzyludzkie i pracę zespołową (opinia 96% ankietowanych) oraz zmniejszyć stres i napięcia (94%). Dodaje również energii (92% wskazań) i zwiększa kreatywność pracowników (86% wskazań). Czyli szczęśliwy pracownik to pracownik mający większą chęć do pracy, bardziej efektywny i kreatywny, umiejący współpracować z innymi – czyli osiągający lepsze wyniki w pracy, co przekłada się na lepsze wyniki całej organizacji.

Kierunek na szczęście

Atrakcyjne wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia, konkurencyjne benefit czy możliwości rozwoju są istotne przy wyborze pracodawcy, jednak pokolenie współczesnych pracowników oczekuje znacznie więcej. W pracy chcemy realizować swoje ambicje, rozwijać się, być docenionym, spełniać się w działaniach o charakterze społecznym i dobroczynnym. Wszystkie te aspekty odnoszą się do miejsca, w którym pracownicy utrzymują wysoki poziom zadowolenia i zwyczajnie odczuwają szczęście w swojej pracy. A gdy jesteśmy szczęśliwi, nie chcemy „uciekać” z organizacji, w której pracujemy – to, czy odczuwamy szczęście w pracy może zdecydować o zatrzymaniu pracownika, który na konkurencyjnym rynku mógłby uzyskać porównywalną ofertę, ale postanawia zostać właśnie ze względu na ten aspekt. Badanie „Radość w Pracy 2019” jasno pokazuje, że chcemy, aby nasza praca miała sens i sprawiała nam radość – umiejętność bycia szczęśliwą organizacją będzie kluczem do przyciągania i zatrzymywania w firmie właściwych talentów.

Wyniki badania „Radość w pracy” są przedstawione w raporcie „Międzynarodowy krajobraz radości w pracy 2019” dostępnym na stronie www.funatwork.pl
 

 


 [ZK1] Źródło: Raport Employer Branding Institute i EY pt. „Cała Polska tworzy idealne miejsce pracy”

 [ZK2] //www.snacknation.com/blog/employee-happiness/

Przypisy