Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowości w HR

24 lipca 2019

ROZWIĄZANIE KONKURSU – MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE – GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

316

WYNIKI KONKURSU

Nadszedł czas rozwiązania Konkursu Katalog Marzeń MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE i przedstawienie zwycięzców! Bardzo cieszymy się, że byliście z Nami przez te wszystkie miesiące i z tak wielkim zaangażowaniem udzielaliście odpowiedzi na pytania konkursowe. Oby zdobyta wiedza jeszcze bardziej wzbogaciła wasze doświadczenie zawodowe i pomogła w codziennych zmaganiach w waszych organizacjach.

A oto zwycięzcy:

Nagroda główna – pakiet Ekskluzywny Weekend we Dwoje: https://link.do/Nagroda1 została przyznana pani Martynie Kot z firmy Śnieżka.

Pakiet SPA wartości 200 PLN : https://link.do/Nagroda2 zdobyła pani Ewa Domańska z firmy Allegro oraz pan Patryk Basak z PKO BP.

Nagrodę dodatkową - Holistyczny masaż twarzy : https://link.do/NagrodaDodatkowa zdobyła pani Daria Jóźwiak z firmy Allianz.

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i prosimy o sprawdzenie swoich skrzynek pocztowych!

Liczymy też, że otrzymamy od Was piękne zdjęcia z odbioru nagród!!!
 

 


 

Motywowanie pracowników w praktyce, to cykl 3 artykułów zwalniający z teorii. Dzięki niemu dowiesz się, jak w praktyce zastosować konkretne rozwiązania pozwalające zbadać i kształtować motywację pracowników w Twoim zespole. 

Dzięki temu cyklowi dowiesz się konkretnie jak działać, jakie narzędzia zastosować i poznasz opinie polskich pracowników. W każdym z 3 artykułów zawarte są tez informacje dotyczące konkursu, w którym możesz wygrać wspaniały weekend dla 2 osób lub voucher do SPA.
 


Co trzeba zrobić, by wygrać nagrodę?

W artykułach i materiałach praktycznych oprócz sporej dawki wiedzy znajdziesz również odpowiedzi na pytania konkursowe!

 • Odpowiedzieć na min. 1 pytanie konkursowe - pytania będą pojawiać się pojedynczo, wraz z publikacją kolejnych wydań HR Business Partner: HR 11 lipiec-sierpień,  HR12 wrzesień-październik, i 2 pytania w HR13 listopad-grudzień (pierwsze pytanie konkursowe znajdziesz poniżej) 
 • Odpowiedzi na pytania konkursowe prześlij na adres opruszkowska@katalogmarzen.pl w terminie do 31.12.2019

Jeśli chcesz otrzymać informację o pojawieniu się kolejnych artykułów i materiałów praktycznych, a także pytań konkursowych pobierz pierwszy materiał: "Magiczna formuła na motywację pracowników" do pobrania tutaj.

Oraz drugi materiał: "Motywacja – wdrożenie w praktyce": TUTAJ

Trzeci materiał  "Gotowe recepty na motywację" TUTAJ 


Pytania konkursowe:

 1. Wymień przynajmniej trzy często spotykane czynniki  wpływające na motywację pracowników.
   
 2. Wymień 3 skuteczne według Ciebie rozwiązania motywujące pracowników na podstawie przeczytanego poradnika i uzasadnij, swój wybór.
   
 3. Na podstawie raportu, jakie prezenty zastosowałbyś w swojej firmie tak, by pracownicy czuli się osobiście docenieni przez pracodawcę?

 

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis Katalog Marzen (KatalogMarzeń.pl J. Zubik-Borucka, T. Zubik s.c., ul. Konduktorska 4 lok 34, 00-775 Warszawa, NIP: 5213537169).
 2. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na łamach strony www.katalogmarzen.pl a także na stronie //hrbusinesspartner.pl/artykul/konkurs-katalog-marzen-motywowanie-pracownikow-w-praktyce
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu:  25 lipca 2019 roku i kończy w dniu 31.12.2019.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin.
 6. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie w trakcie trwania konkursu
  1. Zapoznać się z artykułami o motywowaniu pracowników autorstwa pracowników Katalogu Marzeń w magazynach HRBP, wydania: lipiec-sierpień,  wrzesień-październik, listopad-grudzień
  2. Pobrać materiały wskazane w linkach pod każdym artykułem oraz w wydaniu online na //hrbusinesspartner.pl/
  3. Odpowiedzieć na min. 1 pytanie dotyczące kolejnych artykułów. (Pytania będą publikowane pod każdym artykułem)  – odpowiedzi należy przesłać na adres opruszkowska@katalogmarzen.pl w terminie do 31.12.2019
 7. Zwycięzców Konkursu wybierze jury składające się z min. 3 osób wskazanych przez Organizatora Konkursu
 8. Jury będzie oceniać poprawność merytoryczną oraz oryginalność przesłanych odpowiedzi, jak również liczbę pytań, na które odpowiedział Uczestnik.
 9. Jury przyzna jedną nagrodę główną oraz dwie nagrody dodatkowe. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 7.01.2020 roku na stronie Katalogu Marzeń, na stronie //hrbusinesspartner.pl/ oraz poprzez e-mail do zwycięzców nagród
 10. Zwycięzca nagrody głównej  otrzyma Voucher Katalogu Marzeń: Pakiet Weekend dla Dwojga Exclusive o wartości 1000 zł i będzie mógł  wybrać 1 z weekendów oferowanych w pakiecie spośród kilkunastu propozycji w całej Polsce. Zwycięzcy nagród dodatkowych otrzymają pakiet Voucher SPA 200 na wykorzystanie na dowolne usługi w blisko 30 salonach SPA na terenie Polski.
 11. Wszelkie zasady realizacji nagród zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie //katalogmarzen.pl/pl/regulamin. Vouchery zostaną wysłane do zwycięzców w wersji elektronicznej (plik PDF) przesyłanej na adres email podany przez Użytkownika
 12. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 13. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu,
  2. wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.
 15. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji e-mail związanej z przebiegiem Konkursu.
 16. Osoby przystępujące do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu
 17. Zasady dot. ochrony danych osobowych przez Katalog Marzeń są zawarte na stronie: //katalogmarzen.pl/pl/polityka-prywatnosci 

Przypisy